Gå til sidens indhold
  1. Kolding
  2. Sammenlign ungdomsuddannelser

Sammenlign ungdomsuddannelser

Få et overblik over ungdomsuddannelser.
Sammenlign specifikke uddannelser
Sammenlign uddannelser

HHX

Højere Handelseksamen
Varighed
3 års skolegang
Hovedfag
Dansk
Engelsk
Matematik
2. fremmedsprog
Samfundsfag
Historie
Afsætning
Virksomhedsøkonomi
International økonomi
Informatik
Erhvervsjura
Adgang til videregående uddannelse
Ja
Direkte adgang til erhvervslivet
Ja

EUX Business

Erhvervsfaglig Studentereksamen
Varighed
2 års skolegang (+ 2 år i elevplads)
Hovedfag
Dansk
Engelsk
Matematik
Samfundsfag
Informatik
Afsætning
Virksomhedsøkonomi
Organisation

Uddannelsesspecifikke fag
Adgang til videregående uddannelse
Ja
Direkte adgang til erhvervslivet
Ja

EUD Business

Erhvervsuddannelse
Varighed
1 års skolegang (+ 2 år i elevplads)
Hovedfag
Dansk
Virksomhedsøkonomi
Erhvervsinformatik
Afsætning
Engelsk

Uddannelsesspecifikke fag
Adgang til videregående uddannelse
Ja
Direkte adgang til erhvervslivet
Ja

HF

Gymnasial Uddannelse
Varighed
2 års skolegang
Hovedfag
Dansk
Engelsk
Matematik
Historie
Religion
Samfundsfag
Biologi
Geografi
Kemi
Idræt eller et af følgende fag: billedkunst, dans, design og arkitektur, dramatik, mediefag, musik
Adgang til videregående uddannelse
Ja
Direkte adgang til erhvervslivet
Nej
(*) Uddannelsen kan ikke tages på IBC

HTX

Teknisk Studentereksamen
Varighed
3 års skolegang
Hovedfag
Dansk
Engelsk
Matematik
Teknikfag
Fysik
Kemi
Teknologi
Idéhistorie
Biologi
Samfundsfag
Kommunikation/IT eller
Informatik
Adgang til videregående uddannelse
Ja
Direkte adgang til erhvervslivet
Ja
(*) Uddannelsen kan ikke tages på IBC

STX

Almen Studentereksamen
Varighed
3 års skolegang
Hovedfag
Dansk
Engelsk
Matematik
2. fremmedsprog
Historie
Fysik
Idræt
Oldtidskundskab
Religion
Samfundsfag
Et kunstnerisk fag
Naturvidenskabelige fag
Adgang til videregående uddannelse
Ja
Direkte adgang til erhvervslivet
Nej
Del
Du skifter nu lokation