Gå til sidens indhold

Bestyrelse

IBCs bestyrelse varetager IBCs interesser og sikrer, at IBC har optimale rammer for at være en velfungerende virksomhed. Læs herunder mere om IBCs bestyrelse, vedtægter og referater.
Bestyrelsen

IBCs bestyrelse har den overordnede ledelse af institutionen.

Bestyrelsen fastlægger, efter indstilling fra den adm. direktør, IBCs målsætning og strategi for alle uddannelser og tilknyttede aktiviteter på kort og lang sigt, det årlige program for institutionens virksomhed, godkender budget og regnskab, samt ansættelse og afskedigelse af institutionens adm. direktør.

Bestyrelsesmedlemmer

 • Ole Kjær (formand)
 • Morten Bjørn Hansen (næstformand)
 • Anne Marie Bay
 • Donny Moerkerk
 • Frederik Falkesgaard Jørgensen
 • Hanne Flach
 • Henriette Schlesinger
 • Jens Erik Jensen
 • Jørgen Christian Paarup
 • Mai-Britt S. Henriksen
 • Pierre Stange Olesen
 • Simon Torp
 • Søren Andersen
 • Vibe Dyhrberg
Vedtægter og referater

Herunder ses essentielle uddrag fra IBCs vedtægter:

Fra § 1: International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionens CVR-nummer er 19954617.

Fra § 3: Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen om at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, og anden uddannelse og undervisning. Institutionens uddannelsesprofil omfatter primært erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser inden for det merkantile område samt gymnasiale uddannelser. Endvidere udbydes almen voksenundervisning, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning.

Vedtægterne er vedtaget på bestyrelsesmødet den 19. september 2023.

Del
Du skifter nu lokation