Gå til sidens indhold

Til virksomheder

Kontakt
Ansæt en elev

Ansæt en elev

Er din virksomhed interesseret i at ansætte elever? Hos IBC guider vi dig gennem hele processen, lige fra godkendelse som elevplads til at opnå lønrefusion for elevens skoleophold.

Er virksomheden allerede godkendt til at uddanne elever, men mangler ansøgere, deler vi gerne jeres stillingsopslag på vores Facebookside IBC elevplads, som følges af mere end 3.500 personer.

Vi afholder også Elevpladsdage i flere formater henover året, som er gratis at deltage i.

Er du usikker på, hvilke krav der stilles til kommende elever, eller om en ansøger har de rette kvalifikationer for at påbegynde elevtiden? Så tøv ikke med at kontakte os.

Godkendelse af virksomhed

Godkendelse af virksomhed

For at opnå godkendelse til at uddanne elever inden for kontor, handel, detail og event, skal der afholdes et godkendelsesbesøg i virksomheden af IBCs elevpladsvejleder.

Sammen gennemgår vi det skræddersyede godkendelsesskema for det ønskede speciale. Du kan finde godkendelsesskemaet for uddannelserne her.

Ved besøget giver IBCs elevpladsvejledere virksomheden den nødvendige indsigt til at uddanne elever. Elevpladsvejlederen guider i anvendelsen af oplæringsplaner, skoleophold og udfyldelse af uddannelsesaftalen. Kontakt din elevpladsvejleder for at aftale et besøg.

Lærepladsen.dk

Lærepladsen.dk

Når din virksomhed er godkendt som lærested, kan I begynde at ansætte elever. Godkendelsen bliver automatisk delt på Undervisningsministeriets portal for godkendte elevpladser, også kendt som lærepladsen.dk. Dette er en central platform, hvor godkendte virksomheder og kommende elever mødes. Her kan I annoncere ledige elevstillinger, og elever kan finde jer nemt og bekvemt.

Lærepladsen.dk indeholder mange muligheder, bl.a. kan virksomheden oprette en digital uddannelsesaftale, lave tillæg til uddannelsesaftalen, se nuværende elever, skoleophold, fravær osv.

Uddannelsesaftale

Uddannelsesaftale

Når din virksomhed ansætter en elev, sker det på baggrund af en uddannelsesaftale, som underskrives af både virksomheden og eleven.

En uddannelsesaftale udgør den kontrakt, I indgår med eleven. Heri beskrives detaljer som ansættelsessted, -tidspunkt og -vilkår.

Alle virksomheder, der uddanner elever, skal overholde den gældende overenskomsts bestemmelser om løn og ansættelses- og arbejdsvilkår mv. for området, også selvom virksomheden ikke er omfattet af overenskomsten.

De første tre måneder af elevens ansættelse udgør prøvetid, hvor både virksomheden og eleven har ret til at ophæve uddannelsesaftalen. Efter denne periode kan aftalen kun ophæves, hvis begge parter er enige eller hvis aftalens forpligtelser ikke opretholdes.

Har virksomheden brug for assistance under udfyldelsen, står IBC’s elevpladsvejleder til rådighed. Elevpladsvejlederen kan oprette og sende et udkast til jeres uddannelsesaftale, som I sammen med eleven kan gennemgå og godkende.

Guide til oprettelse af digitale uddannelsesaftaler
I videoen bliver du trin for trin guidet igennem, hvordan du opretter en uddannelsesaftale på lærepladsen.dk.
Planer for oplæring

Plan for oplæring

En plan for oplæringen sikrer, at eleven opnår de uddannelsesmæssige mål, og skaber synergi mellem skoleophold og den praktiske træning i virksomheden.

Evalueringsmøderne bør fungere som dialoger om den foregående periode, skoleophold samt fastlæggelse af mål for den kommende periode. Plan for oplæring kan naturligvis tilpasses i lyset af disse samtaler.

Skoleophold

I elevtiden, også kaldet hovedforløbet, deltager eleven i flere skoleophold. Disse ophold giver eleven teoretisk viden, som efterfølgende anvendes i virksomheden.

Tre til fire uger inden skoleopholdets start sender IBC en indkaldelse til både elev og arbejdsgivers digitale postkasse. Indkaldelsen inkluderer vigtige informationer som undervisningstidspunkter og lokaleangivelser.

FAQ om ansættelse af en elev

FAQ om ansættelse af en elev

Det er kun, hvis din elev var fyldt 25 år, da vedkommende startede på EUD-, EUD-S- eller EUX-forløbet, der skal udarbejdes en realkompetencevurdering også kaldet RKV. En HHX-elev, som er fyldt 25 år, den dag uddannelsesaftalen starter, skal have udarbejdet en realkompetencevurdering. En RKV angiver bl.a. længden af elevtiden. Læs mere om RKV.

En elev over 25 år ved uddannelsesstart betragtes som en voksenelev. Nogle voksenelever kan, afhængig af deres baggrund, udløse et voksenlærlingetilskud. Afgørelsen om tilskud træffes af jobcentret i elevens opholdskommune.

Elever er særligt stillet i den nye ferielov, og elevers ret til ferie er afhængig af, hvornår eleven startede i sin uddannelsesaftale. I oversigten, som er kronologisk opbygget, kan du se, hvad din elev har ret til af ferie afhængig af uddannelsesstart.

Hvilken uddannelsesbaggrund skal min kommende elev have?

Det afhænger af, hvilken elevplads virksomheden kan tilbyde. Klik på den relevante fagretning for yderligere information.

Handel
Business to Business
Digital handel – B2B
Salg, indkøb og logistik


Kontor
Administration og ledelse
Spedition og shipping
Administration
Økonomi
Revisor
Offentlig administration
Advokatsekretær

Finans
Finanselev

Butik og e-handel
Detail

Event
Eventkoordinator

Del
Du skifter nu lokation