Gå til sidens indhold

Mission og værdier

IBCs mission er et bedre sted at lære. Heri tager vores værdier, arbejde og udvikling afsæt.
Værdier

Værdier

På IBC vil vi, at vores værdier kommer til udtryk og har betydning for vores hverdag. Derfor stræber vi efter, at vores værdier er styrende og gældende i alt fra undervisning, administration, udvikling og nytænkning af IBC.

At være grænseoverskridende

På IBC går vi nye veje. Vi søger det innovative og det internationale. Vi støtter det kreative og det utraditionelle. Vi er pædagogisk eksperimenterende. Og vi er med helt fremme, når det gælder udviklingen af nye kurser, undervisningsmetoder og nye samarbejdspartnere. Vi orienterer os globalt, og vi skal være med til at sætte dagsordenen for den pædagogiske diskussion. Vi går gerne foran. Vi tør gøre det anderledes.

Konstruktiv usikkerhed

På IBC vil vi ikke være selvfede. Vi er ikke bange for at rose hinanden og os selv, men begejstringen over gode resultater må aldrig gøre os skråsikre og fastlåste. Vi skal altid lede efter nye og bedre måder at gøre tingene på. Det gør vi ved at forholde os søgende og lyttende til vores omverden og ved at give plads til at reflektere over vores eget arbejde. Vi skal kunne tage imod kritik – også når vi synes, at det går fantastisk.

Humoristisk storsind

På IBC gør vi tingene sammen. Vi sætter vores mål sammen, og vi støtter hinanden i at nå vores individuelle og fælles mål. Vi vil arbejde, undervise og lære i en åben atmosfære, hvor vi går til hinanden uden fordomme og har det sjovt sammen. Vi løser problemer og uenighed med direkte dialog og humor – og altid med respekt for hinandens holdninger.

Frihed til ansvar

På IBC stoler vi på hinanden. Det handler om at kunne arbejde i frihed og at udvise tillid. Kompetencer og ansvar er uddelegeret i videst muligt omfang. Derfor er IBC kendetegnet ved hurtige og kvalificerede beslutninger, hvor alle tager ansvar og handler professionelt og engageret. Den enkelte medarbejder har handlefrihed inden for sit område. Alle med den fornødne ekspertise kan repræsentere skolen og træde i karakter som uddannelsesinstitutionens ambassadør.

Flid og sparsomhed

På IBC gør vi os umage. Vi udnytter vores ressourcer målrettet og er stolte af vores faglighed. Vi bestræber os altid efter at gøre tingene mere effektivt, bedre og mere enkelt. Vores uformelle omgangsform skal sikre, at processer forløber hurtigt og ubureaukratisk. Vi er – og vi skal fortsætte med at være – en ambitiøs, seriøs, åben og let tilgængelig organisation, der agerer hurtigt, effektivt og professionelt.

Trivsel og arbejdsglæde

På IBC er alle vigtige, og alle skal føle sig velkomne. Her er plads til forskellighed. Her er der højt til loftet. Her skal alle kunne lide at være. Det er aldrig nok for os at drive en velfungerende virksomhed. IBC vil være en kilde til ægte arbejdsglæde og trivsel for alle medarbejdere, elever og kursister.

Strategi

Strategi

På IBC sætter vi en ære i at få det bedste ud af at være både internationale, regionale og lokale. Vi driver og udvikler en uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelser og målgrupper, og derfor ligger udviklingen af pædagogik og faglighed decentralt og tæt på elever og kursister.

IBCs fælles indsatsområder

IBCs tre indsatsområder er: innovativt, internationalt og digitalt. De forskellige indsatsområder findes i bearbejdet form i lokale strategier for hver uddannelse. De tre fælles indsatsområder er et svar på den udvikling, vi oplever i verden omkring os og de kompetencekrav, det stiller til vores elever og kursister.

Innovativt

  • Betyder, at vi hele tiden arbejder på at forny os, så vi skaber mere relevant læring for vores elever – kulturelt, indholdsmæssigt og teknologisk.
  • Betyder, at vi uddanner vores elever og kursister i at gøre verden til et bedre sted gennem udvikling af nye ydelser, forretningsmodeller og organisationer (både en økonomisk og etisk dimension).
  • Betyder, at vi uddanner vores elever og kursister i at skabe gode liv for både sig selv og deres medmennesker (community og ’dannelse’).
  • Betyder, at vi løbende og kontinuerligt fornyer os selv og påvirker vores omverden på en måde, der skaber bæredygtig økonomi, høj kvalitet og trivsel på og udenfor IBC (kurser, der løfter virksomheder, elever, der samler ind til julemærkehjem, Unge i Fokus og i virkeligheden også resten af IBC).

Digitalt

  • Betyder, at vi bruger den digitale verden til at gøre vores elever og undervisere dygtigere i fællesskab til at skabe læringstilvækst.
  • Betyder, at vi indfører vores elever i de teknologier, muligheder og dilemmaer, der ligger i at være en del af en digital verden i det 21. århundrede (digital dannelse og konkrete digitale værktøjer).
  • Betyder, at vi bruger digitale muligheder til at skabe balance mellem kvalitet, trivsel og økonomi.

Internationalt

  • Betyder, at vi er mobile og rejser ud med vores elever og uddannelser (studieture og uddannelseseksport).
  • Betyder, at vi tager det internationale med hjem i form af elever, gæsteundervisere, sprog og certificering, profillinjer mv. udveksling, engelsk hhx, engelsksprogede hold for andre nationaliteter og tilbyder kurser som Goethe- og Cambridge certificate.
  • Betyder, at vi deltager i relevante internationale projekter for både at få netværk og flytte IBC.
Del
Du skifter nu lokation