Gå til sidens indhold

Handels­gymnasiet

– et bedre sted at lære
– et bedre sted at lære
– et bedre sted at lære
– et bedre sted at lære
– et bedre sted at lære
– et bedre sted at lære
– et bedre sted at lære
– et bedre sted at lære
– et bedre sted at lære
– et bedre sted at lære
Om Uddannelsen

Om Handelsgymnasiet (HHX)

IBC Handelsgymnasiet i Kolding er meget mere end undervisning. Vi går ud over kanten, vi dyrker skæve vinkler, vi udfordrer fremtidsbilleder og bringer potentialer i spil.

“IBC er tættere på virkeligheden. En virkelighed som er legende og ambitiøs. Det er serious business og serious play.”
Studieretninger

Valg af studieretning

Uanset hvilken studieretning du vælger, får du en kombination af almene, samfundsøkonomiske og sproglige fag, ligesom du kan vælge imellem et stort udvalg af valgfag. Når du vælger studieretning, vælger du, hvilke fag du får på højt niveau.

Der er ikke bestemte studieretninger, som kvalificerer dig til bestemte videregående uddannelser. I forhold til videregående uddannelser er det matematik, du skal være opmærksom på. Matematik B er obligatorisk for de fleste hhx-elever undtagen dem, der vælger Global Communication med tre fremmedsprog.

Om Uddannelsen

Uddannelsens opbygning

Du skal først vælge studieretning efter dine første tre måneder på HHX. I grundforløbet bliver du undervist i nye og kendte fag, og du vejledes til, hvilken studieretning, der passer bedst til dig og det du vil.

Det særlige ved Handelsgymnasiet er, at kendte almene fag som eksempelvis dansk, matematik og historie kombineres med nye samfundsøkonomiske og sproglige fag, som alle har fokus på samfundet, erhvervslivet og det internationale. Derudover har du mulighed for at tone din uddannelse med spændende valgfag. 

Hvad kan du blive

Handlekraft, nysgerrighed, skabertrang
– og uanede muligheder

Handelsgymnasiet er en almen dannende og virkelighedsnær gymnasieuddannelse, som giver dig et godt afsæt til at læse videre, søge job i erhvervslivet og meget andet. Med en HHX-uddannelse får du et seriøst afsæt for din erhvervskarriere og et ståsted til at forstå verden.

Jeg læser til diplomingeniør i bygningsdesign, fordi jeg kan få konkrete svar samtidig med, at jeg kan være kreativ og udvikle forskellige parametre. HHX har givet mig selvstændighed. Jeg lærte at tage ansvar for mine egne ting, og det var et godt springbræt til universitetet. På ingeniøruddannelsen arbejder jeg med mange projekter ligesom på HHX. Der havde vi flere projekter som eks. erhvervscases, hvor jeg fik erfaring med samarbejde, kreativitet og innovation, som er vigtigt som ingeniør.

Min tid på Handelsgymnasiet har uden tvivl været med til at forstærke mine interesser for forretning og innovation, og det er især i de økonomiske fag, jeg har fået masser af inspiration. Uddannelsen har været de første små konkrete skridt, der har klædt mig på til at læse videre på universitetet og den spæde start på mit iværksættereventyr.

Emma Fink Jørgensen, tidligere HHX-elev
Mathias Arnhoff Eriksen, tidligere HHX-elev
1/2
… og Alt det andet

At være elev på IBC er mere end fag og studieretninger

På IBC er der plads til alle. Vi ved, at respekt for den enkelte er kilden til fællesskab. Troen på egne evner er grundlaget for at turde bidrage og gøre en forskel for det fællesskab, man er en del af.

Studieture på 2. år
Alle 2. års-klasser tilbydes studieture til rejsemål i Europa. Edinburgh, London, Rom, Krakow, Bruxelles, Dublin og Barcelona er nogle af de rejsemål, vi har forlagt undervisningen til i de seneste år. Studieture er undervisning i udlandet, så derfor er alle studieture alkoholfri. Husk hyggesokker og spillekort!

Nogle studieture kombineres med idræt og har derfor elementer fra faget idræt. Det kan være skiløb i Østrig, cykling ved Gardasøen eller hiking i Malaga.

Innovation og studieture
Innovationslærerne har fokus på at skabe studieture med fokus på innovation og spændende virksomhedsbesøg.

Undervisning på Engelsk
Er du glad for engelsk, har vi en klasse, hvor undervisningen i økonomiske fag i perioder foregår på engelsk. Det er på studieretningen IBS – International Business Studies. For at blive endnu bedre til engelsk – og for at få oplevelser for livet – rejser klassen på 3. år til Seattle i to uger. På 2. år går turen fx til Dublin.

Kina og Vietnam/Asien
Vi har i flere år haft succes med en klasse (studieretningen Global Marketing), der har studierejser på alle tre år. De rejser bl.a. fire uger til Kina (Beijing og Shanghai) og Vietnam (Hanoi) på 3. år. På 2. år rejser de til et engelsktalende land og på 1. år til et tysktalende land. Rejseprogrammet fortsætter vi med at udbyde, men vi udvikler hele tiden vores tilbud, så det kan godt ændre sig lidt.

Sprogskole
På studieretningen Global Communication får eleverne tilbudt at komme på sprogskole i Malaga på skolen Debla. Det er fire dage med fire timers undervisning pr. dag, og derudover bor man hos familier (to eller tre sammen), så man får talt meget spansk.

Vil du have indflydelse på din skolegang og det sociale liv på skolen, har du mulighed for at stille op til elevrådet eller deltage i udvalgene: KomiKalas, KURD og EventMakerz.

Elevindflydelse og elevdemokrati
Der er mulighed for demokratisk indflydelse. Elevrådet er aktivt, og har du lyst til at gå ind i arbejdet, er der mulighed for at påvirke tingene. Vi lytter gerne til elevønsker og har tradition for et godt samarbejde. I gymnasiet skal du også dannes til at være en aktiv borger i et demokrati, og elevrådet er en af de mere formaliserede muligheder for at repræsentere en gruppe – hvad enten det er klassen som elevrådsrepræsentant eller skolen som elevrådsformand.

Festudvalg, caféudvalg og Eventmakerz
Et af de meget aktive udvalg på skolen er festudvalget KomiKalas. Festerne på IBC er store arrangementer, da stort set alle elever deltager, så der er god mulighed for at afprøve sit organisationstalent. En gang om året er der kunstnerfest, hvor en aktuel kunstner optræder. Vi har haft navne som Gulddreng, Blak, Kato, Kesi, Sivas og Go Go Berlin, De Danske Hyrder og Icekiid.

Et andet udvalg er fredagscaféudvalget KURD, og desuden er der EventMakerz, som står for forskellige sociale arrangementer i løbet af skoleåret. Vær med til at sætte dit præg på det sociale liv på handelsgymnasiet.

Vi samarbejder med erhvervslivet i Kolding. Nogle gange tager vi ud og besøger virksomheden og oplever virksomheden indefra. Andre gange har vi foredragsholdere fra virksomheder, der fortæller om fx virksomhedens strategi og investeringsplaner eller opstart af en virksomhed. Vi har fx haft besøg af Koldingfirmaet Mos Mosh, der fortalte om markedsføringen af et nyt brand og deres succes på især det tyske marked. Jesper Buch, som er en dansk iværksætter, millionær og grundlægger af Just-Eat, Miinto og Gomentor, har også fortalt om sin succes for alle HHX-elever. I forbindelse med studieture til København og udlandet arrangeres der også virksomhedsbesøg.

Men der er også masser af anden virkelighed i handelsgymnasiet, og det hele handler ikke kun om virksomheder. Steffen Kretz fra DR1 holdt foredrag om det amerikanske valg. Huxi Bach har sørget for motivation til karrieren, mens Per Vers, rapper og modtager af modersmålsprisen, har givet os sproglige vitaminer. Forfatteren Jens Blenstrup er desuden en hyppig gæst.

Læringsmiljøet er en vigtig del af studiemiljøet. Man lærer mere, hvis man trives i klassen, og derfor starter 1. års klasserne op med konceptet ”Vores klasse”, som arbejder på, at alle skal kunne sige: ”Vores klasse er en god klasse”. Du vil opdage, hvis du ikke allerede ved det, at der er overraskende mange, du kan arbejde sammen med, når du lige lærer dem at kende.

Som en del af introforløbet er alle 1. års-klasser på en introduktionscamp, hvor der er fokus på sundhed, motion og hygge.

GoStudy er det sted, man går hen, hvis man har brug for hjælp til at komme i gang med matematikopgaven eller en ekstra afpudsning af kasserollemodellen i tysk – eller bare vil sidde sammen med andre og lave lektier og få et stykke friskbagt brød og en kop te. Det foregår onsdag eftermiddage fra kl. 13.40-16.30 og er for alle elever, og der er både lærere og ældre elever, der står klar til at hjælpe dig. GoStudy er også et af de mange områder på skolen, der kan bruges til gruppearbejde.

Kodeks for håndtering af eliteidrætsudøvere på IBC Handelsgymnasiet i Kolding

  1. IBC prioriterer at hjælpe eleven til at få den bedst mulige balance mellem eliteidræt og uddannelse igennem de 3 år på handelsgymnasiet.
  2. IBC støtter op om både elever, der er omfattet af Kolding Talent, og elever, der selvstændigt eller i samarbejde med klub dyrker idræt på elitært niveau.
  3. IBCs elitekoordinator har den overordnede kontakt til Kolding Talent, idrætsklubber, Kolding Kommune og UU og deltager efter behov i dialogen med eleven.
  4. Elevens hhx-vejleder har den løbende kontakt til eleven og har sammen med eleven ansvar for, at hverdagen hænger fornuftigt sammen. Der afholdes statusmøder mellem hhx-vejleder og elev 3-4 gange pr. skoleår.
  5. Eleven udarbejder et årshjul, som viser træningssamlinger, stævner, mesterskaber mv. Årshjulet revideres løbende efter aftale med hhx-vejleder. I samarbejde med studievejleder afdækkes det, om der er konflikt i forhold til projektforløb, skriftlige opgaver, prøver mv.
  6. IBC fører eleven fraværende, når eleven ikke er til stede i undervisningen eller andre undervisningsrelaterede aktiviteter. Eleven har som udgangspunkt dispensation fra de normale fraværsregler. I den løbende dialog mellem hhx-vejleder og elev vurderes det, om fraværet har problematisk betydning for elevens uddannelse.
  7. Eleven er studieaktiv og sørger for at holde sig orienteret om lektier og øvrig information fra skolen. Hhx-vejlederne kan, hvis det ønskes, bidrage til, at eleven får en tutor blandt klassens øvrige elever, som kan tage noter og overdrage anden nyttig information ved fravær fra undervisningen.
  8. Eleven afleverer de stillede opgaver til tiden. Giver dette udfordringer aftales senere eller tidligere aflevering med primært faglæreren eller sekundært studievejlederen.
  9. Vurderer IBC, at eleven ikke lever op til kravene i punkt 7 og 8, kan elevens fleksibilitet i forhold til fravær mv. i en periode begrænses for derved at sikre, at uddannelsen fuldføres.
  10. Eleven skal være godkendt af Team Danmark for at kunne indgå i et 4-årigt gymnasie-forløb. I givet fald planlægges det 4-årige forløb af IBC i dialog med eleven med henblik på at sikre den bedst mulige sammenhæng i uddannelsen.

Handelsskolefodbold består af DM i udendørs fodbold og DM i indendørs fodbold. DM i udendørs fodbold starter med regionsturneringer og afsluttes med et finalestævne i oktober. DM i indendørs fodbold afvikles over en to-dages turnering i januar.

DM i handelsskolehåndbold består af et A-DM og et B-DM. Begge foregår ved et fælles stævne, som strækker sig over to dage i februar eller marts.

Værd at vide

Bliv klogere på alt det, som er sort på hvidt

Sammenlign uddannelser
Sammenlign uddannelser
Sammenlign uddannelser
Sammenlign uddannelser
Sammenlign uddannelser
Find ud af hvilken ungdomsuddannelse, der passer bedst til dig. IBC er business, og vi har mange muligheder. Men uanset hvilken farve din hue skal være, giver vi dig overblik, så du kan finde din vej.  (* udbydes ikke på IBC)
Sammenlign uddannelser
Søg om optagelse

Kontakt

Har du spørgsmål?

På IBC er der plads til alle spørgsmål. Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail.

Del
Du skifter nu lokation