Gå til sidens indhold

Revision

Er du klar på at arbejde selvstændigt med revisionsopgaver, skat og regnskabsopgaver i både private og offentlige institutioner? Revisionsspecialet uddanner dig målrettet til at arbejde med regnskaber, årsopgørelser og administration af økonomi. Som revisionsuddannet er du klar til en erhvervskarriere.
Om specialet

Revision

På revisionsspecialet dygtiggør du dig i regnskab og revision. Efter uddannelsen er du i stand til at varetage regnskabsopgaver som eksempelvis årsopgørelser, forberedelse og færdiggørelse af regnskabsmateriale og gennemgang af virksomheders og institutioners økonomi. Som revisionsuddannet er du dermed en vigtig del af enhver virksomhed.

Forløbet

Hovedforløbet varer op til to år. De første tre måneder regnes som prøvetid, hvor du og den virksomhed, hvor du er elev, kan se hinanden an. På specialet er du på skoleophold på IBC i 8,2 til 11 uger.

De 5 første ugers bundne specialefag ligger fast på forhånd. Herefter vælger du og virksomheden, hvilke valgfrie specialefag du skal følge i de resterende uger. De valgfrie specialefag sikrer, at du får en relevant profil i forhold til virksomheden og i forhold til dine fremtidsplaner.

Fag

På revisionsspecialet har du både bundne og valgfrie specialefag samt integrerede påbygningsfag. De indgår som et naturligt led i de obligatoriske fag.

Bundne fag
Valgfri specialefag
Andre valgfag

Ønsker du andre valgfag?

I mange tilfælde er der mulighed for at vælge valgfag fra andre specialeretninger i stedet for fagene i din uddannelsesretning. Kontakt studiesekretæren, hvis du ønsker at vide mere.

Muligheder

Muligheder

Efter revisionsspecialet kan du arbejde både i det private og det offentlige. Dine arbejdsopgaver spænder fra forberedelse og færdiggørelse af regnskabsmateriale til revision af regnskaber. Læs oven på dit revisions-speciale med en HD for at få en yderligere anerkendt og brugbar uddannelse.

Studietur

På IBC har du mulighed for at komme på studietur sammen med andre elever fra Hovedforløbet. Som udgangspunkt går turene til København og New York, hvor du har chancen for at skabe et nyt netværk på tværs af landegrænser og specialer.

Hør elever fortælle
Del
Du skifter nu lokation