Vejspeditør

Vejspeditør

Vejtransport er den mest dominerende transportform i Europa

Du vil opnå en større indsigt i dansk og europæisk transportpolitik samt de overordnede trafikpolitiske tendenser. Vi skal arbejde med fragtberegning, disponering af forskellige godsarter samt prisfastsættelse deraf. Ydermere skal vi i løbet af ugen kigge på anvendelse af de forskellige trailere og vogntog samt de dertilhørende regler og udfordringer, som vejspeditøren møder i sin hverdag.

I løbet af ugen får vi besøg af aktuelle gæsteundervisere, der blandt andet har stor viden omkring speditionsøkonomi og specifik udregning af fragtrater. Der vil så vidt muligt blive taget udgangspunkt i elevens egen hverdag, således undervisningen har relevans for dagligdagens praksis.

Med valgfaget Vejtransport får du indblik i:

  • Hvordan vejtransport i Europa fungerer
  • Anvendelse af køre-hvile-tid
  • Regler angående cabotagekørsel
  • Miljøzoner og kørselsforbud
  • Disponering af fragtkørsel
  • Vægt og dimensioner
  • Modulvogntog
  • Lovgivninger ang. vejtransport

Arbejdsform:

Klasseundervisning kombineret med gruppearbejde samt besøg af forskellige gæsteundervisere med specifik specialviden. Ugen afsluttes med en test.

Tilmelding

Du tilmelder dig på valgfagsblanketten, valgfag Vejspeditør – 5 dage.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte underviser Charlotte Sand, cas@ibc.dk.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk