Vejspeditør

Vejspeditør

Vejtransport er den mest dominerende transportform i Europa

Du vil opnå en større indsigt i dansk og europæisk transportpolitik samt de overordnede trafikpolitiske tendenser. Vi skal arbejde med fragtberegning, disponering af forskellige godsarter samt prisfastsættelse deraf. Ydermere skal vi i løbet af ugen kigge på anvendelse af de forskellige trailere og vogntog samt de dertilhørende regler og udfordringer, som vejspeditøren møder i sin hverdag.

I løbet af ugen får vi besøg af aktuelle gæsteundervisere, der blandt andet har stor viden omkring speditionsøkonomi og specifik udregning af fragtrater. Der vil så vidt muligt blive taget udgangspunkt i elevens egen hverdag, således undervisningen har relevans for dagligdagens praksis.

Med valgfaget Vejtransport får du indblik i:

  • Hvordan vejtransport i Europa fungerer
  • Anvendelse af køre-hvile-tid
  • Regler angående cabotagekørsel
  • Miljøzoner og kørselsforbud
  • Disponering af fragtkørsel
  • Vægt og dimensioner
  • Modulvogntog
  • Lovgivninger ang. vejtransport

Arbejdsform:

Klasseundervisning kombineret med gruppearbejde samt besøg af forskellige gæsteundervisere med specifik specialviden. Ugen afsluttes med en test.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte underviser Charlotte Sand, cas@ibc.dk.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk