Linjefag Vejtransport

Linjefag Vejtransport

Du vil opnå en større indsigt i dansk og europæisk transportpolitik samt de overordnede trafikpolitiske tendenser.

Vi skal arbejde med fragtberegning, disponering af forskellige godsarter samt prisfastsættelse deraf. Ydermere skal vi i løbet af ugen kigge på anvendelse af de forskellige trailere og vogntog samt de dertilhørende regler og udfordringer, som vejspeditøren møder i sin hverdag.

I løbet af ugen får vi besøg af aktuelle gæsteundervisere, der blandt andet har stor viden omkring speditionsøkonomi og specifik udregning af fragtrater. Der vil så vidt muligt blive taget udgangspunkt i elevens egen hverdag, således undervisningen har relevans for dagligdagens praksis.

En dygtig fagmand vil undervise i reglerne omkring transport af farligt gods, så alle sikres, der ikke sker unødige ulykker.

I den anden uge dykker vi ned i logistikkens verden. Speditøreleven skal forstå kundens logistik, da man jo er en del af kundens forsyningskæde. Hvilken indflydelse har forrentningen af varens værdi på valg af transportform, og hvornår er det relevant at lægge varer på lager? – og kan det evt. være en mulighed at opbevare varer på speditørens lagerhotel?

På opholdet skal vi også arbejde med salg, hvor vi mødes ved salgsbordet og laver et konkret salg af transport til en kunde.

Med linjefaget Vejtransport får du indblik i:

 • Hvordan vejtransport i Europa fungerer
 • Anvendelse af køre-hvile-tid
 • Regler angående cabotagekørsel
 • Miljøzoner og kørselsforbud
 • Disponering af fragtkørsel
 • Vægt og dimensioner
 • Modulvogntog
 • Lovgivninger ang. vejtransport
 • Logistik
 • Farligt gods
 • Målrettet salg

Arbejdsform:

Klasseundervisning kombineret med gruppearbejde samt besøg af forskellige gæsteundervisere med specifik specialviden. Kundemødet foregår i plenum på klassen. Ugen afsluttes med en test.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte underviser Charlotte Sand, cas@ibc.dk.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk