Introduktion til spedition

Introduktion til spedition

På dette første skoleophold kommer du til at møde mange forskellige kollegaer fra branchen. Der kan være stor forskel på, hvad man arbejder med som speditørelev.

Nogle arbejder med søfragt – andre luftfragt og kurér, hvilket betyder, man her typisk vil arbejde med transport af varer til og fra andre kontinenter. Andre arbejder med bilfragt, hvor speditøren sørger for godstransport på kryds og tværs af Europa.

Kunderne er afhængige af, at speditøren sørger for, at varerne bliver leveret inden for den lovede tidstermin og ikke mindst i rette stand. Derfor er det vigtigt, at godset bliver læsset og surret korrekt i transportmidlet, og der bliver medsendt de korrekte transport- og tolddokumenter.

Speditøreleven lærer om international handel og toldforhold samt de forskellige kulturelle forhold, der bør tages hensyn til, når man kommunikerer med folk i ex. Tyskland, Bangladesh, Mexico eller Sydafrika.

Med det bundne specialefag Introduktion til spedition får du indblik i:

  • Incoterms
  • Omregningsfaktorer
  • Forsikringsforhold
  • Introduktion til de forskellige transportformer
  • Internationale betalinger
  • Almene juridiske forhold
  • International handel og told
  • Transportgeografi
  • Kulturelle forhold
  • Præsentationsteknik

Arbejdsform:

Klasseundervisning kombineret med gruppearbejde. I løbet af ugen vil vi arbejde med relevante opgaver og fredag skal du på scenen i.f.m. præsentationsteknik. Ugen afsluttes med en test.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte underviser Charlotte Sand, cas@ibc.dk.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk