4. skoleophold

4. skoleophold

Eventjura og eventdrejebog

Forløbet er bygget op om en projektopgave med kobling til alle elementer fra de foregående skoleophold, så trådene bliver samlet. Eleven bliver på dette skoleophold stærk i at anvende forskellige typer værktøj til drejebøger, og hvad der er forbundet med at projektlede et stort event. Derudover bliver der tilføjet kendskab til ophavsret, så eleven får styr på brugen af effekter, kunstner og materialer mm.

Eleven afslutter de sidste detaljer om personlig planlægning, som er koblet op på elevens rolle og de andre medvirkende ved et event. De sidste elementer bliver pudset af, så eleven behersker kundekontakt før, under og efter et arrangement. Værktøjerne bliver gjort til nytte for den enkelte, som opnår indsigt i den store kompleksitet, et projekt kan have. Eleven bliver klædt på til en fuld risikovurdering af et arrangement og alt hvad det indebære forsikringsmæssigt i forhold til mindre og større arrangementer.

Eleven kommer til at kunne give fuld økonomisk rapport og analysere budgetter og egen brandingværdi. Opholdet vil munde ud i en skriftlig rapport, som indeholder de samme faktorer som den forstående fagprøve, og en fremlæggelse/afvikling af det samlede projekt i slutningen af opholdet.

Kurser indeholdt i forløbet:

  • Ophavsret
  • Lovgivning
  • Personlig planlægning
  • Drejebøger
  • Projektledelse
  • Kommunikation
  • Økonomi
  • Forsikring
  • Opsamling af de tre forrige hovedforløb

PÅBYGNING:

Erhvervsret

TILMELDING

Faget er obligatorisk for eventelever – varighed 10 dage.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte underviser Jacob Sommer, jsom@ibc.dk

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk