Sprogcertifikat

Sprogcertifikat

På IBC Handelsgymnasiet i Kolding kan du vælge at tage et sprogcertifikat. Vi tilbyder kurser i både tysk (Goethe) og engelsk (Cambridge).

Goethe Zertifikat B1

Som dansker er det vigtigt at kunne tysk, fordi der findes ca. 110 millioner mennesker i Europa med tysk som modersmål, ligesom dansk samhandel med Tyskland står for omkring 37 % af den samlede danske handel (import og eksport).

Hvad kan du bruge Goethe-certifikatet til?

Med et sprogcertifikat i tysk kan du:

 • deltage i et studieforberedende kursus i Tyskland
 • bo og arbejde i Tyskland
 • bevise, at du taler og forstår tysk svarende til niveauet B1
 • vise et officielt og internationalt anerkendt certifikat
 • vise over for din arbejdsgiver, at du råder over gode tyskkundskaber
 • forbedre dit CV
 • forbedre dit tysk i gymnasiet og måske opnå en bedre karakter.

Hvad lærer du ved at tage Goethe-certifikatet?

Når du har bestået tyskprøven, viser du, at du:

 • kan forstå hovedpunkterne, når der bruges standardsprog, og når det drejer sig om velkendte ting fra arbejde, skole, fritid osv.
 • kan klare de fleste situationer, som du kan støde på, når du rejser i det tyske sprogområde
 • kan tale enkelt og sammenhængende om velkendte temaer og personlige interesseområder
 • kan fortælle om erfaringer og hændelser, beskrive drømme, håb og mål og give korte begrundelser og forklaringer.

Hvad går det ud på?

Goethe-certifikatet er et tilbud til dig, der gerne vil fordybe dig i det tyske sprog og forbedre dine evner.

Der er undervisning, og der er en eksamen. I undervisningen bliver du trænet i de opgavetyper, som du kommer til eksamen i. Til eksamen bliver du prøvet i dine færdigheder inden for fire kategorier:

 • Læse
 • Lytte
 • Skrive
 • Tale

Generelle oplysninger

Undervisningen foregår efter normal skoletid i 5. modul fra kl. 15.15 – 16.45.

Undervisningen starter i begyndelsen af september. Der er 10-12 moduler med undervisning.

Til slut i forløbet er der en prøveeksamen som en del af undervisningen. Eksamen ligger omkring april og bliver afholdt af Goethe Instituttet.

Prisen for det hele er ca. 1250 kr. (inkl. eksamen og en bog).

Tilmelding

Er du interesseret i Goethe-certifikatet, skal du tage kontakt til dine undervisere eller studievejledere, som vil hjælpe dig med at finde ansøgningsblanketten.

Andre niveauer

Du har mulighed for at tage Goethe-certifikatet på højere niveauer, B2 og A2, som er det højeste niveau.

Kontakt dine undervisere eller studievejledere for at høre nærmere.

Har du spørgsmål til Goethe-certifikatet?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

OPU-koordinator

Jette Mortensen

jmo@ibc.dk / +45 7224 2772

Cambridge certifikat C1

CAE-certifikatet er verdens mest kendte og respekterede bevis på dine sproglige færdigheder i engelsk. Cambridge-certifikatet er anerkendt på over 11.000 universiteter i hele verden og er kendt hos globale virksomheder. Beviset giver dig derfor gode muligheder for at studere og arbejde i udlandet på mange forskellige institutioner.

Hvad kan du bruge Cambridge-certifikatet til?

Cambridge-certifikatet er relevant, hvis du ønsker at:

 • studere i udlandet og dermed søge om optagelse på udenlandske uddannelsesinstitutioner som fx universiteter og handelshøjskoler med engelsk som det primære undervisningssprog
 • arbejde i udlandet eller i globale danske virksomheder.

Hvad lærer du ved at tage Cambridge-certifikatet?

Når du har bestået engelskprøven, viser du, at du:

 • kan begå dig på et avanceret niveau på engelsk – og dermed indgå i mere komplekse samtaler
 • har udvidet dit ordforråd på engelsk
 • har styrket din grammatiske viden.

Hvad går det ud på?

Cambridge-certifikatet er et tilbud til dig, der gerne vil fordybe dig i det engelske sprog og forbedre dine evner inden for komplekst og avanceret sprogbrug.

Formålet med undervisningen er at gøre dig klar til at tage prøven i Cambridge Advanced English-certifikatet. Det er også et godt supplement til den daglige undervisning i engelsk på Handelsgymnasiet – HHX, hvis du har lyst til at forbedre dine egenskaber.

Undervisningen foregår udelukkende på engelsk.

Generelle oplysninger

Undervisningen foregår tirsdage efter skoletid kl. 13.40 – 15.10.

Undervisningen starter i uge 8. Der ca. 20 mødegange med undervisning.

I hvert semester er der en hel dag med Cambridge English-undervisning.

Eksamen ligger i januar.

Prisen for det hele er ca. 2500 kr. (inkl. eksamen og en bog).

Tilmelding

Er du interesseret i Cambridge-certifikatet, kan du høre mere til vores infomøder i januar.

Der vil også være opslag i vores interne system Lectio, når du er elev på skolen.

Har du spørgsmål til Cambridge-certifikatet?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

HHX-vejleder

Lotte Lundorff

llun@ibc.dk / +45 7224 2749

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk