Gå til sidens indhold

Vejledning

Kontakt

Er du i tvivl om, hvordan du kommer videre? Ring til os, så hjælper vi dig i den rigtige retning.

Book vejledning

Book tid til vejledning

Vi kan hjælpe dig med spørgsmål til AVU, FVU og OBU samt vores ungdomsuddannelser og mulighed for efteruddannelse.

Vejledning

Hjælp til vejledning

Vi har forskellige typer af vejledning. Er du i tvivl om, hvad der er relevant for dig, så læs mere herunder.

IBC HF og VUC Fredericia tilbyder undervisning på gymnasialt niveau, effektiv efteruddannelse og grundig specialundervisning. IBC HF og VUC indeholder stærke forløb, som forbereder dig til videreuddannelse og erhvervslivet. 

Du kan både tage den 2-årige gymnasiale HF-uddannelse og, du har mulighed for at starte på et FVU, AVU eller OBU forløb.

Med Forberedende Voksenundervisning styrker du dine muligheder på jobmarkedet og på et uddannelsesforløb. Det vigtigste for et FVU-forløb er, at du har lyst til at lære.

Mangler du en bestået folkeskoleeksamen, eller vil du dygtiggøre dig i et eller flere fag? Så kan du tage en 9. eller 10. klasse hos os.

Du skal have bestået danskprøve 2 på sprogskolen for at kunne starte på et AVU-forløb på IBC HF og VUC i Fredericia. 

Her kan du vælge mellem en almindelig AVU eller AVU for ordblinde. AVU-forløbene giver dig mulighed for at vælge en tilpasset skolegang, som giver dig de bedste forudsætninger for videreuddannelse.

IBC HF og VUC Fredericia tilbyder ordblindeundervisning.

Her foregår undervisningen i små hold med specialuddannede undervisere. I ordblindeundervisning låner du en computer af skolen og bliver undervist i brugen af hjælpeprogrammer, som hjælper dig til at blive bedre til læsning, stavning og forståelse.

Vores ungdomsuddannelser gør dig klar til en karriere i erhvervslivet.

EUD Business er en målrettet og praksisnær erhvervsuddannelse. Her bliver du efter 1 år i skole klar til erhvervslivet med en 2-årig elevplads i en butik eller virksomhed.

EUX Business kombinerer en erhvervsuddannelse med en studentereksamen. Her tager du i alt 4 år – 2 år i skole og efterfølgende 2 år som elev i en virksomhed. Efter de første 2 år i skole har du også mulighed for at søge ind på en videregående uddannelse.

HHX er en 3-årig moderne og virkelighedsnær gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, erhvervslivet og det internationale. Her får du adgang til en lang række videregående uddannelser, ligesom du kan starte din karriere direkte med et job eller en praktikplads i erhvervslivet efter HHX’en.

Del
Du skifter nu lokation