Gå til sidens indhold

HF3

HF3 er for dig, der vil læse HF og samtidig har brug for overskuelige rammer, tryghed og professionel støtte
Om HF3

På HF3 får du mulighed for at tage en gymnasial uddannelse og en dag få huen på. Fagene og det faglige niveau er helt som på den traditionelle HF, men du får støtte undervejs.

HF3 tager 3 år. Du har obligatoriske fag og valgfag fordelt ud over 3 år frem for de normalt 2 år.

Målet er, at du efter et 2-årigt grundforløb er klædt på til at gennemføre det sidste år på vores traditionelle HF-hold. Vi giver dig nemlig masser af støtte, strategier og værktøjer til at gå i skole på en måde, der fungerer for dig.

HF3 er især for dig, som:

 • Har gennemført folkeskolens 9. eller 10. klasses afgangsprøve
 • Er diagnosticeret med angst, depression eller indenfor autismespektret – eller af andre grunde er psykisk sårbar
 • Ønsker et højt fagligt niveau
 • Ønsker engagerede lærere
 • Ønsker en omgangstone præget af ligeværd mellem lærere og elever
 • Gerne vil gå et sted, hvor der er plads til at være ”dig”
Mød Anna og Lærke | HF3-elever
Fag og fagpakker

Fag

HF-uddannelsen indeholder grundfag, faggrupper, ét praktisk fag samt en fagpakke. Fagene i fagpakken kvalificerer dig til den videregående uddannelse, du ønsker efter HF. Det giver dig styring over retningen på din HF-uddannelse.

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Naturvidenskabelig faggruppe
 • Kultur- og samfundsfag faggruppe
 • Ét praktisk fag. Vælg mellem: Billedkunst C, Design C, Idræt C eller Mediefag C

Derudover skal du vælge én fagpakke og 1-2 fag på B-niveau.

Fagpakker

Muligheder

Muligheder

Med en bestået HF-eksamen har du adgang til mange videregående uddannelser og dermed til et større jobmarked. Med en HF-eksamen kan du blandt andet læse til sygeplejerske, socialrådgiver eller lærer.

Hvilke uddannelser, du specifikt har adgang til, kommer an på dit valg af valgfag og niveauet af dem.
Du kan bruge adgangskortet til at se, hvordan du sætter din HF-uddannelse sammen, så du får adgang til den uddannelse og det job, du drømmer om

Mentor, studievejleder og SPS

Mentor

HF3 har mentorer tilknyttet. De lærer dig om studieteknik, træner strategier til at indgå i et studiemiljø og det sociale liv.

En mentor vil være til stede i undervisningen sammen med underviseren i de lektioner, hvor flest studerende er udfordret.

Det er tanken, at mentorstøtten nedtrappes gradvist over de 3 år, således at du efter endt ungdomsuddannelse, er i stand til at gennemføre en videregående uddannelse eller en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Studievejleder

En studievejleder hjælper dig med at lægge en konkret plan for din studietid, så du altid ved, hvad du skal lave og hvornår.

SPS

SPS er en særlig støtte til unge, der har en funktionsnedsættelse, hvor man får hjælp til at gennemføre sin uddannelse på lige fod med andre.

Støtten er forskellig, alt efter hvilken funktionsnedsættelse man har, men vil typisk være hjælp til struktur og overblik, hjælp til eksamensangst eller andet. Desuden tilbydes du løbende lektiehjælp.

SU og økonomi
Optagelse
Brug for en snak

Vejledning

Er du i tvivl om, hvilken vej du skal gå? Vores dygtige vejledere kan hjælpe dig i den rigtige retning.

Del
Du skifter nu lokation