Gå til sidens indhold

AVU (9. – 10. klasse)

Er du mellem 18 og 25 år, skal du opfylde bestemte krav for at blive optaget. Her kan du vælge mellem en almindelig AVU eller AVU for ordblinde. AVU-forløbene giver dig mulighed for at vælge en tilpasset skolegang, som giver dig de bedste forudsætninger for videreuddannelse.
AVU (9. – 10. klasse)

Almen voksenuddannelse

Mangler du en bestået folkeskoleeksamen, eller vil du dygtiggøre dig i et eller flere fag? Tag en 9. eller 10. klasse, og få de bedste forudsætninger for videreuddannelse.

Optagelse

Ønsker du at søge om optagelse og starte på 9. eller 10. klasse, skal du som det første booke en tid hos en studievejleder.

Din uddannelse

AVU-forløbet

Et AVU-forløb består af obligatoriske fag og valgfag. Du kan tage ét eller flere fag ad gangen eller kombinere AVU-fag med fag fra Forberedende Voksenundervisning eller HF.

På AVU har fagene fem niveauer: D, E, F, G og Basis-Niveau. D er det højeste niveau, og Basis-Niveau er det laveste.

Almindelig AVU

Almindelig AVU

Skal du bruge dit AVU-forløb til at læse en HF, så skal dine to valgfag være naturvidenskabelige, og ét af fagene skal være enten historie, samfundsfag, tysk eller fransk. Du skal både til skriftlige og mundtlige eksamener og aflevere rapporter.

Den almindelige AVU består af følgende fag:

Obligatoriske fag

 • Dansk D eller Dansk som andetsprog D
 • Engelsk D
 • Matematik D

Valgfag

 • Billedkunst D
 • Grundlæggende IT G/Basis
 • Idræt D
 • Psykologi D
 • Samarbejde og kommunikation G
AVU for ordblinde

AVU for ordblinde

HF og VUC Fredericia tilbyder en AVU 9. eller 10. klasse for ordblinde. Her foregår undervisningen i små hold med specialuddannede undervisere. I ordblindeundervisning låner du en computer af skolen og bliver undervist i brugen af hjælpeprogrammer, som hjælper dig til at blive bedre til læsning, stavning og forståelse.

SU og økonomi
Deltagerbetaling
Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav og optagelse

Over 25 år

AVU-forløbene er målrettet unge og voksne over 25 år. Forløbene tager mellem 1-2 år afhængigt af, hvilket niveau du starter på. Inden du kan starte på et AVU-forløb, skal du tale med en studievejleder, som vurderer dig, dine planer og dine faglige evner.

Mellem 18 og 25 år

Er du mellem 18 og 25 år, har du også mulighed for at starte på AVU, hvis du opfylder følgende krav:

 • Du er over 18 år og er selvforsørgende
 • Du er over 18 år og er deltidsbeskæftiget (min. 20 timer om ugen)
 • Du er over 18 år og er i gang med HF-enkeltfag, og du ønsker faglig opkvalificering i højst ét AVU-fag hvert halvår
 • Du er over 18 år og har en ungdomsuddannelse, men du ønsker faglig opkvalificering
 • Du er over 18 år og er i gang med ungdomsuddannelse, men du har behov for supplerende fag

Er du under 25 år, og lever du ikke op til ovenstående krav, skal du kontakte FGU Trekanten. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at booke en samtale med en af vores studievejledere.

Særligt adgangskrav til AVU

Du skal have bestået danskprøve 2 på sprogskolen for at kunne starte på et AVU-forløb på IBC HF og VUC i Fredericia. Beviset skal du medbringe som dokumentation, når du har første møde med en af vores studievejledere.

Del
Du skifter nu lokation