Gå til sidens indhold

EUV Business

EUV Business er en attraktiv og målrettet vej for dig, som er over 25 år og gerne vil tage en EUD- eller en EUX-uddannelse. Med en EUV Business giver du dig selv en stærkere position på jobmarkedet og muligheden for at starte på en videregående uddannelse.
Forløb

Hvordan dit EUV Business-forløb ser ud, afhænger af din relevante erhvervserfaring og tidligere uddannelse.

På baggrund af en realkompetencevurdering fordeles du som ansøger til EUV Business i én af tre grupper: EUV 1, 2 og 3. Grupperne adskiller sig på følgende måder:

EUV – EUD forløb

Hvis du vælger EUD med EUV-sporet, ser dit forløb således ud:

EUV – EUX forløb

Hvis du vælger EUX med EUV-sporet, ser dit forløb således ud:

Muligheder

Muligheder med en EUV Business

Dine muligheder er meget forskellige afhængig af, om du starter på en EUD eller en EUX. Med en EUD får du enten en detail-, eventkoordinator- eller handelsuddannelse og mange muligheder for at læse akademiuddannelser på erhvervsakademierne. Med en EUX får du foruden din finans-, kontor-, detail-, eventkoordinator- eller handelsuddannelse adgang til universiteter, professions- og handelshøjskoler.

Økonomi

Økonomi under EUV-forløbet

Afhængig af om du er i arbejde eller ledig, på dagpenge eller revalidering, kan du søge om at få økonomisk støtte under din EUV Business-uddannelse.

Er du i arbejde og har en uddannelsesaftale, samt virksomheden udbetaler løn under skoleophold, kan virksomheden modtage EUV-refusion på op til 110 % af højeste dagpengesats.

Er du i arbejde, men ikke har en uddannelsesaftale, kan du modtage SU under dit skoleophold på IBC.

Er du ledig, afhænger din forsørgelse af, om du vurderes at have behov for praktik.

Hører du til EUV gruppe 1 og dermed er fritaget for praktik på hovedforløbet, er du SU-berettiget under skoledelen af hovedforløbet. Hvis du realkompetencevurderes til at skulle gennemgå et praktikforløb, vil du kunne opnå elevløn fra praktikstedet, som vil få EUV-refusion på op til 110% af højeste dagpengesats.

Finder du ikke et praktiksted, kan du modtage SU på grundforløbet og skolepraktikydels under hele hovedforløbet.

Tager du en EUV gennem den aktive beskæftigelsesindsats med dagpenge eller kontanthjælp som forsørgelse, skal det aftales med kommunen eller jobcentret.

Optagelse og adgangskrav

Har du besluttet dig for at læse en EUV Business, skal du søge om optagelse. Når du skal i gang med din EUV Business, skal du dokumentere dine tidligere uddannelser og joberfaring. På baggrund af dette laver vi en realkompetencevurdering, som vi bruger til at sammenstykke dit personlige uddannelsesforløb.

Adgangskrav

Der gælder de samme adgangskrav til erhvervsuddannelser for voksne over 25 år som for unge:

  • Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik ved folkeskolens 9. eller 10. klasses prøver eller have dokumenteret et tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve.
  • Opfylder du ikke optagelseskravet, skal du deltage i en centralt stillet opgave og have en samtale med os.
Kontakt

Har du spørgsmål?

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål her på siden, eller er der noget, du ønsker uddybet, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail.

Del
Du skifter nu lokation