Gå til sidens indhold

Offentlig administration

På specialet Offentlig administration bliver du indført i, hvordan du sætter dig selv, dine evner og din person i spil, når det kommer til administrationsarbejde i det offentlige som eksempelvis en kommune. Specialet gør dig i stand til selvstændigt at bevæge dig rundt mellem opgaver som regnskab, sagsbehandling, kundekontakt og telefonpasning.
Om specialet

Offentlig administration

Specialet Offentlig administration gør dig i stand til at varetage arbejde som kontorassistent eller sekretær i det offentlige. På specialet lærer du at arbejde med og forholde dig til sagsbehandling, service og andre kontoropgaver. Specialet Offentlig administration er højt specialiseret og forholder sig derfor konkret til din elevplads

Forløbet

Hovedforløbet varer op til to år. De første tre måneder regnes som prøvetid, hvor du og den virksomhed, hvor du er elev, kan se hinanden an. På specialet er du på skoleophold på IBC i 15 uger.

De ni ugers bundne specialefag ligger fast på forhånd. Herefter vælger du og virksomheden, hvilke valgfrie specialefag du skal følge i de resterende uger. De valgfrie specialefag sikrer, at du får en relevant profil i forhold til virksomheden og i forhold til dine fremtidsplaner.

Fag

På specialet Offentlig administration har du både bundne og valgfrie specialefag samt integrerede påbygningsfag. De indgår som et naturligt led i de obligatoriske fag. Specialet Offentlig administration indeholder følgende bundne specialefag.

Hvor datoen er markeret med en stjerne (*), foregår undervisningen i Aabenraa.

Bundne fag
Valgfri specialefag

Muligheder og talentspor

Muligheder

Som administrationsuddannet arbejder du som kontorassistent eller sekretær. Præcis hvilken type virksomheder, du arbejder i, er op til dig og dine interesser. Fælles for dem er, at du kommer til at have fingre i alt fra sagsbehandling til kundekontakt. Læs oven på adminstrationsspecialet og videreuddan dig til eksempelvis administrationsøkonom eller finansøkonom.

Talentspor

Ønsker du at få mere ud af din uddannelse, har du mulighed for at vælge uddannelsen med talentspor. Du vil i løbet af din uddannelse få mulighed for at gå til privatisteksamen på et akademi og få op til 20 ECTS.

Studietur

På IBC har du mulighed for at komme på studietur sammen med andre elever fra Hovedforløbet. Som udgangspunkt går turen til Bruxelles, hvor du har chancen for at skabe et nyt netværk på tværs af landegrænser og specialer.

Del
Du skifter nu lokation