Valgfagsformular – Spedition

Valgfagsformular – Spedition

 

I netværkssamarbejdet mellem Danske Speditører, Roskilde Handelsskole, IBC International Business College i Kolding og Aarhus Købmandsskole er det besluttet at integrere faget præsentationsteknik som påbygning på de bundne skoleperioder. Begrundelsen er at styrke såvel elevens faglige som personlige kompetencer i forbindelse med kunderelationer.

I forbindelse med skoleopholdene vil faget give den enkelte elev professionelle metoder til fremlæggelser af opgaver samt øge fokus på elevernes performance udadtil.

Ud over præsentation af faglige opgaver vil enkelte moduler fokusere mere på at styrke elevernes kompetencer inden for kundepleje og den daglige service over for kunderne. Eleven bliver desuden væsentlig styrket i tilrettelæggelse og gennemførelse af sin fagprøveeksamen.

De forbedrede kompetencer forventes ligeledes at have en smittende effekt generelt i elevens kommunikation i dagligdagen både mht. kollegaer, men især også over for kunder.

Modulet består i alt af 20 lektioner, som fordeles på de tre bundne skoleperioder og resulterer derfor ikke i et ekstra skoleophold.
Eleven får tilsendt et særskilt bevis for faget efter gennemførsel af linjefaget.

Integrationen af faget er ens på de tre skoler, så det ikke giver problemer for de elever, der på enkelte skoleperioder skifter skole.

Nedenstående bygningsfag forventes eleven at følge jævnfør den personlige uddannelsesplan:

– Præsentationsteknik

  • Nej, der skal ikke udbetales løn under påbygningen, da faget afvikles integreret i de bundne specialefag
  • Nej, uddannelsestiden forlænges ikke på grund af denne påbygning

En beskrivelse af de enkelte valgfag, datoer samt uddannelsessted kan ses via dette link:

Valgfagsprocedure

Elev og arbejdsgiver skal vælge valgfag svarende til minimum 3 uger (15 undervisningsdage) og maksimum 5 uger (25 undervisningsdage).

OBS: Elever, der var fyldt 25 ved grundforløbets start, skal dog vælge det antal valgfag, som blev aftalt ved realkompetencevurderingen.

Elever, der har fået adgang med en HG, skal vælge 4 valgfag under specialet.

Ønsker du ekstra valgfag, er dette muligt. Det koster 700 kr. pr. dag, og der er ikke mulighed for refusion.

Tilmelding skal ske senest to uger efter første gang, du har været på skoleophold, men formularen må gerne indsendes før.

Senest 3 uger efter IBC har modtaget valgfagsskemaet, kan du se dine skoleophold på Lectio.dk under Studieplan – Uddannelsesplan.

Vi kontakter dig, hvis et valgfag har for mange elever eller ikke oprettes på grund af for få tilmeldinger.

Ved spørgsmål kan du kontakte:

Studiesekretær

Hanne Blond Ahrendsen

hba@ibc.dk / +45 7224 1610

Administration, salgsassistent og spedition

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk