2. skoleophold – ny

2. skoleophold – ny

På andet skoleophold arbejder vi med emner og begreber, som relaterer sig til din dagligdag som kontorelev i den offentlige sektor.

Du vil møde fag, som sætter nogle teoretiske begreber på de arbejdsopgaver, du beskæftiger dig med i din dagligdag som elev i en offentlig virksomhed.

Skoleopholdet er inddelt i fire temaer

 • Kommunikation og formidling
 • Lovgivning og myndighedsudøvelse
 • Politisk styring og økonomi
 • Innovation, kvalitet og samarbejde

Kommunikation og formidling består af følgende emner

 • Formidling og medier same evne til at vejlede og rådgive
 • Dataindsamling

Lovgivning og myndighedsudøvelse består af følgende emner

 • Sagsbehandling

Politisk styring og økonomi består af følgende emner

 • EU
 • Offentlig og privat samspil

Innovation, kvalitet og samarbejde består af følgende emner

 • Kvalitet og service
 • Virksomhedskultur

Undervisningen består af en afveksling mellem lærerstyrede oplæg, individuelt arbejde, gruppearbejde fremlæggelser og casearbejde. Herudover benytter vi webinar, hvor undervisningen foregår online.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk