Eksternt regnskab II

Eksternt regnskab II

”Få indblik i mere komplicerede regnskabsposter, der ofte giver anledning til diskussion hos regnskabsbrugeren”

Regnskabsbrugere er ofte kritiske ved gennemgag af årsrapporten for en virksomhed.

Med valgfaget Eksternt regnskab II får du indblik i værdiansættelsen af:

  • Leasede aktiver
  • Igangværende arbejder
  • Hensatte forpligtelser herunder udskudt skat

Desuden gennemgås virksomhedens anvendelse af supplerende beretninger såsom CSR-rapporter.

Indhold

  • Regler og værdiansættelse vedr. leasede aktiver
  • Regler og værdiansættelse vedr. igangværende arbejder
  • Regler og værdiansættelse af diverse hensatte forpligtelser
  • Supplerende beretninger

Tilmelding

Du tilmelder dig på valgfagsblanketten, valgfag Eksternt regnskab 2 – 5 dage.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte underviser Jacob Sommer jsom@ibc.dk.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk