Markedsføring & Økonomi

Markedsføring & Økonomi

Markedsføring & Økonomi kan være for dig, der ønsker indsigt i og forståelse for økonomi og markedets indvirkning på vores samfund, både lokalt og globalt. Du kommer til at arbejde med virksomheders drift, regnskaber og markedsføring, ligesom du bliver klogere på det internationale samfund og dets betydning for Danmark.

Fag på Markedsføring & Økonomi

På HHX kan fagene have 3 niveauer: A-niveau, B-niveau og C-niveau. A er det højeste gymnasiale niveau og C det laveste. Du skal i alt have mindst 4 A-fag. Du skal først vælge valgfag i løbet af det første år på HHX, så du har god tid til at overveje, hvordan du vil sammensætte din uddannelse.

Studieretningsfag

 • Afsætning A
 • Virksomhedsøkonomi A eller International økonomi A

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Historie B
 • International økonomi B eller Virksomhedsøkonomi B
 • Matematik B
 • Tysk B eller Spansk A
 • Informatik C
 • Samfundsfag C
 • Erhvervsjura C

Valgfag

Tysk B

Har du valgt Tysk som dit 2. fremmedsprog, skal du vælge en af følgende:

 • Et C-valgfag + et A-valgfag eller to C-valgfag
 • Finansiering B eller Psykologi B
 • Samfundsfag B + et A-valgfag eller et C-valgfag

Spansk A

Har du valgt Spansk A som dit 2. fremmedsprog, har du allerede valgt et ekstra A-fag og har mulighed for at vælge mellem nedenstående, som vælges på 1. år:

 • Samfundsfag B
 • Et C-valgfag

Nedenfor finder du en liste over mulige valgfag:

 • Tysk A
 • Virksomhedsøkonomi A
 • Matematik A
 • International økonomi A
 • Samfundsfag B
 • Idræt C
 • Innovation C
 • Psykologi C
 • Design C
 • Organisation C
 • Finansiering C
 • Statistik C
 • Markedskommunikation C

DM i nationaløkonomi

Med International Økonomi A som studieretningsfag kan man fx deltage i DM i nationaløkonomi. Ved finalen i 2020 vandt en gruppe elever fra IBC Aabenraa Systime-prisen.

Jeg valgte Markedsføring & Økonomi, fordi jeg fik et indtryk af, at man med den studieretning ville få en grundlæggende forståelse for økonomi.

Line Høhrmann Schmidt Tidligere HHX-elev, IBC Aabenraa

Din karriere med en HHX-uddannelse

Med en HHX-studentereksamen er din karriere skudt godt i gang. Den er det perfekte springbræt til en videregående uddannelse eller til en karriere i erhvervslivet. Få inspiration til, hvad du kan med din HHX-eksamen på hvad kan du blive siden.

Videregående uddannelser

Når du har læst studieretningen Markedsføring & Økonomi kan du læse videre inden for økonomi, samfundsvidenskab, eksport, kommunikation, journalistik, sprog eller jura. Du kan også videreuddanne dig til ejendomsmægler, revisor, HR eller speditør.

Elevplads i erhvervslivet

Vil du direkte ud i erhvervslivet efter din HHX-uddannelse, har du mulighed for at forberede dig til en elevplads via EUD-Student.

Tag i praktik i udlandet

Har du lyst til at fortsætte med en international erhvervsuddannelse, har du flere muligheder for at komme i praktik i udlandet. Du kan fx komme til Tyskland, Storbritannien eller Irland med PIU. Med Starforce kan du få både et dansk og et tysk uddannelsesbevis med en praktikplads i Nordtyskland. Du vil i løbet af din HHX-uddannelse kunne deltage i informationsmøder om mulighederne med praktik i udlandet.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk