Studievalg Danmark

Studievalg Danmark

Har du brug for at tale med en studie- og karrierevejleder fra Studievalg Danmark? Studievalg Danmark hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet og vejleder om uddannelse og karriere.

Når du går på HHX, EUX, HF eller EUD Hovedforløb vil du møde en vejleder fra Studievalg i din klasse.

Ved klassevejledning får du viden om uddannelsesmuligheder og oplæg til refleksion over, hvad du vil med uddannelse og karriere.
Du vil også få mulighed for at deltage i andre uddannelsesarrangementer, som giver dig indblik i dine uddannelsesmuligheder. Endvidere vil der med jævne mellemrum være træffetid på skolen, hvor du kan få individuel vejledning om dine uddannelses- og karrieremuligheder, herunder fx

  • hvordan du vælger uddannelse og karriere
  • hvordan du vælger uddannelse og karriere
  • hvordan du søger ind
  • supplering af et fag/niveau

Find din studie- og karrierevejleder fra Studievalg Danmark herunder

IBC Aabenraa

Studie- og karrierevejleder Hanne Marie Roos, hmr@studievalg.dk / 3333 2053

IBC Kolding

Studie- og karrierevejleder Lone Conradsen Wind, lcw@studievalg.dk / 3333 2056

IBC Fredericia Middelfart

Studie- og karrierevejleder Gitte Schou-Jensen, gitte@studievalg.dk / 3333 2052

Du kan også få vejledning hos Studievalg, når du er gået ud af IBC. Du booker blot tid til samtale på din tidligere skole eller i den by, der passer bedst for dig. Du er også altid velkommen til at kontakte Studievalgs vejledere på mail eller telefon.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk