Gå til sidens indhold

EUD-Praktik for studenter

Går du i 3.g, 2.HF eller har afsluttet din studentereksamen? Så har du mulighed for at komme 3 dage i praktik på IBC Innovationsfabrikken, og få indsigt i de erhvervsuddannelser, som du kan fortsætte på efter din gymnasiale uddannelse.
Kom i praktik på IBC Innovationsfabrikken, og få indsigt i vores erhvervsuddannelser.
Hvor og hvornår

Hvornår er praktikken?

Praktikken foregår den 23., 24., og 25. oktober 2024.

Mødetid og mødested

Information om mødetider og mødested kommer senere.

Praktikforløb

Vælg mellem to retninger i praktikforløbet

B2B Handelsuddannelsen – Let’s Do Business

Kommer du på praktikforløb på B2B Handelsuddannelsen – Let’s Do Business vil du stifte bekendtskab med opgaver, som du vil kunne møde på skoleopholdene på uddannelserne. Vi vil arbejde med en case, hvor du skal indtænke bæredygtige tiltag ind i en virksomhed, og hvordan det påvirker virksomhedens værdikæde.

Du vil desuden møde igangværende eller tidligere elever fra uddannelsen og høre om deres overvejelser omkring uddannelses- og karrierevalg. Om torsdagen vil du følge en elev i hans/hendes hverdag i en handelsvirksomhed.

Når du har tilmeldt dig, vil du efterfølgende blive bedt om at vælge, hvilket speciale du gerne vil opleve i en virksomhed.

På B2B Handelsuddannelsen – Let’s Do Business er der fire specialer, som du kan læse om herunder:

Specialet som handelsassistent klargør dig som en aktiv medspiller i alle former for salgsvirksomheder.

Her vejleder du kunder og kollegaer og bruger dit branchekendskab til at planlægge, gennemføre og evaluere kampagner og marketingaktiviteter.

Samtidig skriver du tilbudsbreve, ordrebekræftelser, fastsætter priser og opstiller fakturaer. Yderligere udarbejder du salgsstatistikker, reklamemateriale og tilbud.

Som indkøbsassistent er du en nødvendig brik i en hektisk hverdag. Du lægger budgetter, kontrollerer varelager- og beholdning, sammenligner priser og kvalitet.

Du har en stærk fornemmelse for afsætning af de varer, du køber ind, og disponeringen af dem sidder i skabet.

Som indkøbsassistent kombinerer du strategi og planlægning med aktuelle og vigtige driftsopgaver.

Logistik er en nødvendig del af alle virksomheders produktions- og leveringsflow. Som logistikassistent skal du implementere, optimere og planlægge funktionaliteten i virksomheders logistikkoncepter.

Det vigtigste i dit job som logistikassistent er, at dine beslutninger skaber værdi for virksomheden og virksomhedens kunder.

Som logistikassistent sørger du for, at kunderne får deres varer til tiden, du planlægger og kontrollerer lagerbeholdning, ekspederer kunder og udregner priser, skriver fakturaer og udfylder ordresedler.

Som Digital Handelsassistent tager ansvar for den digitale handel mellem virksomheder. Det kræver forretningssans og en indgående forståelse for hele salgsprocessen, lige fra behovet opstår hos kunden, til varen er leveret og betalt.

Med Digital Handel B2B arbejder du bl.a. med drift og markedsføring af en webshop, og har kendskab til de digitale købs- og forbrugervaner, samt hvordan man yder den bedste kundeservice og support i en digital verden.

Big business – finans, økonomi, revision og spedition

Kommer du på praktikforløb på Big business – finans, økonomi, revision og spedition vil du stifte bekendtskab med opgaver, som man typisk vil arbejde med på skoleopholdene på de fire uddannelser.

Du vil desuden møde igangværende eller tidligere elever fra uddannelsen og høre om deres overvejelser omkring uddannelses- og karrierevalg. Om torsdagen vil du følge en elev i hans/hendes hverdag i en virksomhed.

Når du har tilmeldt dig, vil du efterfølgende blive bedt om at vælge, hvilket uddannelsesområde du gerne vil opleve i en virksomhed.

Uddannelserne inden for finans, spedition, økonomi og revision er traditionelt områder, der ansætter mange elever med studenterbaggrund. Du vil derfor opleve, at din gymnasiale uddannelse er et naturligt afsæt for dit videre karriereforløb.

Læs mere om uddannelserne herunder:

Inden for Finans findes profilerne bank og forsikring, hvor du får en grundlæggende indføring i hver deres verden.

På bankspecialet arbejder du både med investeringer, pension samt de finansielle overvejelser, der ligger til baggrund for dem, hvilket kræver at du har fokus på kunderne og deres behov.

På forsikringsspecialet arbejder du både med skades- og livsforsikringer og de finansielle overvejelser, som ligger til baggrund for forsikringer.

Som speditør har du et internationalt fokus. Her arbejder du med at varetage og behandle transportopgaver for virksomheder ude i verden og transport af varer mellem lande. Speditøren har derfor styr på virksomheders kultur og geografiske forhold og dit arbejde hviler på personlige relationer.

Spedition og shipping består af tre forskellige linjer: Vejtransport, flytransport og søtransport. Linjerne har hver deres fokus på forskellige aspekter inden for spedition og shipping.

Som økonomi assistent arbejder du med økonomiske styrings- og analyseværktøjer. Du arbejder med controlling, indtægter, udgifter, lønninger, debitor- og kreditorbogholderi og fakturering.

En vigtig del af jobbet er at kunne præsentere dit arbejde, så det giver mening og danne grundlag for beslutninger både internt i virksomheden og for virksomhedens kunder.

Økonomispecialet indeholder derfor også kundeservice, præsentationsteknik, kommunikation og handler om at kunne sætte tal ind i en relevant kontekst for dine kollegaer og din virksomheds kunder.

Inden for revision arbejder du med regnskab og revision. Du varetager regnskabsopgaver som eksempelvis årsopgørelser, forberedelse og færdiggørelse af regnskabsmateriale og gennemgang af virksomheders og institutioners økonomi, og er dermed en vigtig del af enhver virksomhed.

Varighed og opbygning

Uddannelsernes varighed og opbygning med en studenterbaggrund

Som supplement til din studentereksamen skal du have et 5 ugers grundforløb (EUD Student), og så er du klar til at starte i en læreplads i en virksomhed.

Læretiden i virksomheden er 2 år, hvor du skal på skoleophold på IBC Innovationsfabrikken undervejs. Det er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvor mange skoleophold du skal på, og hvilke fag du skal have.

I slutningen af læretiden skal du lave en fagprøve, hvor du knytter teorier fra skoleopholdene sammen med praksis fra din virksomhed, hvilket du skal til eksamen i.

Hvis du har en HHX
Har du en HHX, kan du gå direkte i lære i en virksomhed, og behøver ikke et 5-ugers grundforløb.

På Finansuddannelserne kan alle med en gymnasial baggrund gå direkte i lære uden grundforløb.

Sådan finder du en læreplads

Find en læreplads

På IBC hjælper vi dig gerne med at finde en læreplads. Du kan altid kontakte en studievejleder, eller følge vores Facebookgruppe med ledige lærepladser.

Tilmelding

Tilmeld dig

Kontakt Studievalg Danmark

Vær’ opmærksom på, at vi kun har et begrænset antal pladser, som fyldes op efter først til mølle-princippet. Vent derfor ikke for længe med din tilmelding, da efterspørgslen er stor.

Undervisere

Dine undervisere på EUD-Praktik

Del
Du skifter nu lokation