Gå til sidens indhold

Starforce

Har du mod på at overskride nogle grænser – både fysiske og personlige? Så har du mulighed for at blive elev i Nordtyskland. IBC kan i samarbejde med IHK (Industri- og handelskammeret) i Flensborg hjælpe dig med at finde en læreplads lige syd for grænsen inden for handel, salg, logistik, indkøb, detail, spedition og event.
Starforce

Doppelt ist mehr

En periode uden for Danmarks grænser giver dig internationale kvalifikationer, som du vil have glæde af både personligt og i dit kommende arbejdsliv. Med et Starforce forløb får du nemlig hele to uddannelsesbeviser – et dansk og et tysk, og øger dermed dine karrieremuligheder. Det er derfor Starforce-mottoet er: Doppelt ist mehr.

Et ophold i udlandet er en oplevelse for livet.

  • Du kommer til at opleve et andet land og en fremmed kultur helt tæt på
  • Du forbedrer dine sprogkundskaber
  • Du udvikler selvstændighed og viser, at du er klar til at tage initiativ
  • Du lærer nye arbejdsmetoder og at omgås mennesker med en anden kulturel baggrund
  • Du får nye kolleger og venner
  • Du lærer at se tingene fra andre perspektiver
Starforce er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

Økonomi

Du får elevløn efter gældende tyske aftaler i din branche. Der er stor forskel fra fag til fag, og det er derfor svært at sige noget generelt.

Ud over elevlønnen kan du få tilskud til dækning af diverse udgifter, herunder transport i forbindelse med jobsamtaler, flytteudgifter til udlandet, indskud til lejlighed, tilskud til husleje, m.m. Du kan højest få 32.000 kr. i tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag inden for en 12 måneders periode. Perioden begynder den dag, hvor du har betalt den første udgift, som du har ret til at få dækket.

I forhold til skatteregler kan der ikke siges noget fast, idet det er et individuelt anliggende. Normalt skal man ikke betale skat, da det tyske bundfradrag er højt og skatteprocenten er lavere end i Danmark.

Netværk og fritid

Allerede nu er der en del danske elever med en læreplads i Tyskland. IHK i Flensborg er i kontakt med de fleste danske og tyske elever, og de hjælper gerne med kontakt til andre danske elever i de tyske virksomheder og med information om lærepladser.

Verkaüfer des Jahres

Verkäufer des Jahres, eller Årets Sælger på dansk, handler om at sælge et produkt på sit nabolands sprog. Hvem der bliver årets sælger afgøres ved en konkurrence, der foregår hos IHK i Flensborg, ovenikøbet på en scene foran medstuderende, lærere og naturligvis et dommerpanel.

Vil du være med?
Kunne du tænke dig at deltage i dysten om at blive årets sælger, kan du kontakte elevpladsvejleder Thomas Mauritzen.

Alt det praktiske

Herunder kan du læse mere om alt det praktiske, du skal foretage dig, når du tager til Nordtyskland i praktik, fx forsikringer, skat og folkeregister.

Læs mere om elevplads i Nordtyskland
Information om praktik lige syd for grænsen
Tjekliste
FAQ om oplæring i udlandet

FAQ om oplæring i udlandet

Som elev på IBC deltager du automatisk i informationsmøder om læreplads i udlandet. Disse møder afholdes hen over skoleåret afhængig af din uddannelse. På informationsmøderne fortæller IBC om dine muligheder for et ophold i udlandet.

Overalt i verden, på nær de lande som Udenrigsministeriet fraråder rejse til af sikkerhedsmæssige årsager.

I samarbejde med andre erhvervsskoler og OPU-sekretariatet råder IBC over ca. 200 lærepladser – primært i Tyskland, Storbritannien og Irland. Disse lærepladser er inden for detail, administration og spedition.

Derudover arbejder IBC sammen med Industri- og Handelskammeret i Flensborg, hvor der er stor efterspørgsel efter danske elever.

Lønniveauet er lavere end i Danmark, men det er leveomkostningerne til gengæld også. Det er den enkelte virksomhed, der bestemmer lønnen, som dog typisk afspejler det pågældende lands mindsteløn samt generelle leveomkostninger.

IBC vejleder ikke omkring skat, da forholdene er individuelle. Det er vigtigt, at du inden afrejse til udlandet henvender dig til skattemyndighederne i Danmark for at undersøge de skattemæssige forhold i forbindelse med dit ophold.

Læs mere om udlandsforhold på Skats hjemmeside.

Som udgangspunkt skal du selv finde en bolig i det land, du tager et ophold i. Du kan måske være heldig at kunne overtage et værelse eller lejlighed fra en tidligere elev. Oftest kan virksomheden være behjælpelig, ellers er der gode muligheder for at søge bolig via internettet.

Da du er under dansk uddannelse i udlandet, skal du gennemføre skoleopholdene i løbet af din elevtid – enten online som fjernundervisning eller med fysisk tilstedeværelse på IBC’s hovedforløb i Kolding.

Du kan få udbetalt løngodtgørelse fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, hvis din udenlandske arbejdsgiver betaler dig mindre i løn eller måske slet ikke betaler dig løn, mens du er på skoleophold.

Du kan desuden søge rejsehjælp til/fra skoleophold og tilskud til transport mellem din danske bopæl og skolen, hvis du har min. 10 km til skole hver vej.

Du kan søge om rejsehjælp i forbindelse med jobsamtalen. Derudover kan du under selve dit ophold få økonomisk støtte fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til dækning af diverse udgifter, bl.a. flytteudgifter til udlandet, indskud i lejlighed, huslejetilskud, m.m.

Læs mere om økonomisk støtte fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Del
Du skifter nu lokation