Gå til sidens indhold

Information om OPU

Oplæring i udlandet (OPU)
Giv dig selv et afgørende forspring på arbejdsmarkedet, når du er færdiguddannet ved at kombinere din uddannelse med et ophold i udlandet.

Når du rejser ud som OPU-elev kombinerer du uddannelse med kulturel indsigt og arbejdsmarkedserfaring i et fremmed land, som udover en oplevelse for livet, giver dig en stor ballast i dit videre karriereforløb.

Med en læreplads i en udenlandsk virksomhed tager du 1. år af erhvervsuddannelsen til kontorassistent, handelsassistent eller salgsassistent. Undervejs skal du følge skoleundervisning online via en dansk skole, så når du kommer hjem, er du klar til at fortsætte din uddannelse med 2. år i en dansk virksomhed eller finde en anden virksomhed i udlandet og tage 2. år.

Med et ophold i udlandet kan du:

  • Styrke dine sproglige færdigheder
  • Opleve en anden kultur helt tæt på
  • Få nye kollegaer og venner
  • Udvikle dig personligt
  • Få internationale kompetencer
  • Få oplevelser for livet

Ansøgning

Hvis du vil på et oplæringsophold i udlandet, skal du begynde i god tid. Det kræver god tid og planlægning. Ansøgningsproceduren starter i september/oktober og ansættelsesstart i virksomheden er i august året efter.

Henvend dig til en af vores elevpladsvejledere, som gerne informerer og guider om det nøjagtige forløb.

Læreplads i andre lande

Finder du selv en læreplads i udlandet, kan vores vejleder hjælpe med at få godkendt virksomheden til uddannelse og guide dig med det videre forløb.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at vi ikke kan godkende virksomheder i lande, hvortil Udenrigsministeriet fraråder udrejse til.

Udstationering

Har du en læreplads i Danmark, kan du – efter aftale med din arbejdsgiver – udstationeres til et oplæringsophold i udlandet. Typisk vil det være en periode på tre til seks måneder.

Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag til ophold i udlandet

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag giver tilskud til flere af dine udgifter, hvis du tager et ophold i udlandet. Du kan f.eks. få tilskud til rejseudgifter, husleje og løngodtgørelse under skoleophold. Tilskuddet udgør op til kr. 32.000,- for en 12 måneders periode.

Læs mere på borger.dk

Skoleophold

Undervejs i din uddannelse skal du følge de samme skoleophold, som var du i lære i Danmark. Forskellen er blot, at skoleopholdene kører online, og strækker sig over en længere periode. Så du har god tid til både at passe din læreplads, opleve dit nye land og gennemføre dine skoleophold.

Europass

For dig, der gerne vil til udlandet, er der udviklet fem elektroniske dokumenter, som du kan bruge til at dokumentere dine kompetencer. Det hedder Europass, som du kan læse mere om på deres hjemmeside.

Få mere information

Læs mere om oplæring i udlandet på OPU sekretariatets hjemmeside.

Brochurer

FAQ om oplæring i udlandet

FAQ om oplæring i udlandet

Som elev på IBC deltager du automatisk i informationsmøder om læreplads i udlandet. Disse møder afholdes hen over skoleåret afhængig af din uddannelse. På informationsmøderne fortæller IBC om dine muligheder for et ophold i udlandet.

Overalt i verden, på nær de lande som Udenrigsministeriet fraråder rejse til af sikkerhedsmæssige årsager.

I samarbejde med andre erhvervsskoler og OPU-sekretariatet råder IBC over ca. 200 lærepladser – primært i Tyskland, Storbritannien og Irland. Disse lærepladser er inden for detail, administration og spedition.

Derudover arbejder IBC sammen med Industri- og Handelskammeret i Flensborg, hvor der er stor efterspørgsel efter danske elever.

Lønniveauet er lavere end i Danmark, men det er leveomkostningerne til gengæld også. Det er den enkelte virksomhed, der bestemmer lønnen, som dog typisk afspejler det pågældende lands mindsteløn samt generelle leveomkostninger.

IBC vejleder ikke omkring skat, da forholdene er individuelle. Det er vigtigt, at du inden afrejse til udlandet henvender dig til skattemyndighederne i Danmark for at undersøge de skattemæssige forhold i forbindelse med dit ophold.

Læs mere om udlandsforhold på Skats hjemmeside.

Som udgangspunkt skal du selv finde en bolig i det land, du tager et ophold i. Du kan måske være heldig at kunne overtage et værelse eller lejlighed fra en tidligere elev. Oftest kan virksomheden være behjælpelig, ellers er der gode muligheder for at søge bolig via internettet.

Da du er under dansk uddannelse i udlandet, skal du gennemføre skoleopholdene i løbet af din elevtid – enten online som fjernundervisning eller med fysisk tilstedeværelse på IBC’s hovedforløb i Kolding.

Du kan få udbetalt løngodtgørelse fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, hvis din udenlandske arbejdsgiver betaler dig mindre i løn eller måske slet ikke betaler dig løn, mens du er på skoleophold.

Du kan desuden søge rejsehjælp til/fra skoleophold og tilskud til transport mellem din danske bopæl og skolen, hvis du har min. 10 km til skole hver vej.

Du kan søge om rejsehjælp i forbindelse med jobsamtalen. Derudover kan du under selve dit ophold få økonomisk støtte fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til dækning af diverse udgifter, bl.a. flytteudgifter til udlandet, indskud i lejlighed, huslejetilskud, m.m.

Læs mere om økonomisk støtte fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Del
Du skifter nu lokation