Handel og ledelse

Handel og ledelse

På fagretningen Handel og ledelse får du viden om handel og økonomi. Din viden er målrettet en karriere inden for handel i detailbranchen eller som selvstændig med egen virksomhed.

Handel og ledelse

På Handel og ledelse sigter du efter at arbejde med indkøb, logistik, e-handel og lagerstyring. Derfor har du en god blanding af erhvervsfag som afsætning og erhvervsøkonomi og alment dannende fag som matematik, dansk og engelsk. Sammensætningen af fag sikrer, at du forstår og kan arbejde med budgettering, organisering og ledelse.

Forløb

Handel og ledelse er delt op i tre forløb: grundforløb, studiekompetenceforløb og hovedforløb. Grundforløbet og studiekompetenceforløbet er obligatoriske og tager hver især et år. Du kan selv bestemme, om du vil starte på hovedforløbet, som tager to år, eller om du vil starte på en videregående uddannelse.

Fag

På Handel og ledelse har du obligatoriske fag, valgfag, specifikt erhvervsrettede fag og gymnasiale fag. Fagene på Handel og ledelse giver dig overblik til at forstå erhvervsspecifikke problemer og til at analysere og arbejde med komplicerede problemstillinger.

1

Grundforløb 1

Varighed: 6 måneder

Fag på grundforløb 1

 • Dansk C
 • Samfundsfag C
 • Engelsk C
 • Almene erhvervsfag
2

Grundforløb 2

Varighed: 6 måneder

Fag på grundforløb 2

 • Erhvervsøkonomi C
 • Matematik C
 • IT C
 • Afsætning C
 • Organisation C
 • Det uddannelsesspecifikke fag - Handel
3

Studiekompetenceforløb

Varighed: 1 år

Obligatoriske fag på studiekompetenceforløbet

 • Dansk A
 • Virksomhedsøkonomi B eller Matematik B
 • IT B
 • Engelsk B
 • Afsætning B
 • Erhvervsret C

Valgfag på studiekompetenceforløbet

 • Psykologi C
 • Innovation C
 • Tysk C
 • Markedskommunikation C
 • Kulturforståelse C

Hovedforløb

Når du har afsluttet grundforløbet og studiekompetenceforløbet, kan du starte på et hovedforløb. På hovedforløbet veksles der i sammenlagt to år mellem skoleophold og arbejde i den virksomhed, hvor du har din elevplads.

Med fagretningen Handel og ledelse har du adgang til at læse videre på nedenstående hovedforløb:

 • Handelsassistent
 • Indkøbsassistent
 • Logistikassistent
 • Salgsassistent
 • Salgsassistent med profil. tekstil
!

Elevplads

Du skal finde en elevplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med din arbejdsgiver, inden du starter på hovedforløbet. Når du arbejder i virksomheden, bliver du oplært i de funktioner, som hører til handelsuddannelsen.

Henrik Schelde Lund - Handel og ledelse

Videregående uddannelse

EUX Business giver dig også mulighed for at læse en videregående uddannelse på erhvervsakademier, professionshøjskoler eller universiteter. Du har eksempelvis mulighed for at læse handelsøkonom, logistikøkonom eller bygningskonstruktør. Hvad du præcist har mulighed for at læse, afhænger af dit valg af valgfag.

Adgangskrav og optagelse

Se mere om adgangskrav og optagelse på EUX Business optagelsesside.

Jeg har talt med Jeanne om, hvad hun kunne tænke sig. Jeg foreslog revision som en mulighed, men dem er der jo rigtig mange af. Jeanne søgte derfor vejledning fra sin vejleder på UU Center Kolding, og de kom frem til, at EUX Business er den rette linje for Jeanne.

Inge Kjærsgaard Nielsen Mor til Jeanne, EUX elev, IBC Kolding

Hør Henrik Schelde fortælle om at arbejde med konkrete cases på EUX Business og de muligheder, han spiller sig selv på hånden ved at tage uddannelsen.

Henrik Schelde Larsen EUX elev, IBC Kolding

et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk