Forberedende Uddannelse

Forberedende Uddannelse

Få et indblik i, hvad det vil sige at være under uddannelse med Forberedende Uddannelse (FU). Her har du muligheden for at afslutte de fag, du er tilmeldt på 9. eller 10. klasses niveau, samtidigt med at du lærer mere om dig selv, dine muligheder og dine evner.

Forberedende Uddannelse

Forberedende Uddannelse er et fagligt og socialt forløb. Det betyder, at du på Forberedende Uddannelse både har AVU-fag som dansk, matematik, engelsk, samfundsfag eller historie. Samtidig bliver du klogere på dig selv i sociale situationer og din uddannelsesvej. Forberedende Uddannelse lægger vægt på, at forløbet er en helhed, hvor samvær, åbenhed og nærvær er vigtigt. Vi arbejder målrettet på at skabe tillid og sunde relationer mellem dig og dine medstuderende og dine undervisere. Det gør vi for at give dig selvtillid og ballast til gennemføre en uddannelse.

Forløbet

Forberedende Uddannelse er et normal-forløb på fuld tid. Forløbet varer minimum tre måneder og er ellers individuelt tilpasset til den enkelte elev. Det betyder, at Forberedende Uddannelse er et SU-berettiget tilbud for dig, som ikke har afsluttet en videregående uddannelse. Forløbet er alment dannende og holder alle døre åbne i forhold til dit senere valg af uddannelse.

Fag

På Forberedende Uddannelse undervises du både i AVU-fag og trivsel. I trivsel indgår emner som kost og bevægelse, personlige og sociale kompetencer. Det faglige og tematiske indhold af dit Forberedende Uddannelsesforløb fastlægges i din individuelle handlingsplan, som du og en vejleder udarbejder, inden du starter på Forberedende Uddannelse.

De boglige fag på Forberedende Uddannelse er:

  • Dansk
  • Matematik
  • Engelsk
  • Samfundsfag
  • Tysk og/eller historie
  • FVU/OBU

Muligheder

I takt med at du dygtiggør dig og bliver afklaret om dit uddannelsesvalg, overgår du til anden uddannelse. Er du ikke blevet afklaret, og har du ikke afsluttet D-niveauet, forlænger du dit forløb på et højere fagligt niveau.

Dit udbytte

Forberedende Uddannelse vil udvikle din selvindsigt, ansvarlighed, fantasi, dit selvværd og skabe baggrund for en positiv personlig udvikling, som gør dig i stand til at håndtere udfordringer på en konstruktiv og fremadrettet måde. Forberedende Uddannelse forbereder dig mentalt til at gå i gang med en uddannelse og til at forstå din færd i uddannelsessystemet og i livet som helhed.

Konkret får du med Forberedende Uddannelse styrket din lærelyst, dit faglige niveau og udviklet din evne til at tilegne dig og formidle ny viden. Du får også lært at bruge PC’er og internet til opgaveløsning og opgaveskrivning. Med den faglighed du får på Forberedende Uddannelse giver det dig også mulighed for at gå til eksamen i flere fag.

Forberedende Uddannelse sigter mod at styrke dig og din position i forhold til socialt samvær, faglighed og almen trivsel som kost og motion, privatøkonomi som eksempelvis budget, skat og SU.

Forberedende Uddannelse er et aktivt studieforløb, som gør dig i stand til at vælge og undersøge dine ønsker om uddannelse og job.

Kontakt

For at blive optaget på Forberedende Uddannelse skal du kontakte Cecilie Gynild eller Lars Peder Duborg Rahr.

et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 2B7000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk