Virksomhedshold

Virksomhedshold

Ansætter din virksomhed mange elever? På IBC tilbyder vi virksomhedshold for alle jeres elever. Det giver jeres elever en praksisnær teoretisk læring på skoleopholdene og en fordel, når de skal udføre deres opgaver hos jer.

Virksomhedshold

IBC tilbyder alle virksomheder, som ansætter mange elever specialiserede uddannelsesforløb. Det betyder, at din virksomhed får stor medbestemmelse på forløbets sammensætning og det faglige indhold. I samarbejder med IBCs undervisere om at give eleverne en specialviden om jeres virksomhed. En viden, der danner grundlag for dygtige og kreative medarbejdere, som sikrer jeres virksomhed et kompetencemæssigt grundlag for stabilt og organiseret arbejde.

merværdi for virksomheden

Vi lægger vægt på en god og konstruktiv dialog med arbejdsgivere fra hele landet. Når I vælger at uddanne jeres elever på Hovedforløbet på IBC, oplever I, at I allerede er et skridt foran i udviklingen af elevernes kompetencer. Eleverne opnår nemlig specialiseret viden om jeres virksomhed, og I har således mulighed for at udvikle dygtige, loyale medarbejdere, der skaber værdi for virksomheden.

Netværk blandt elever

På Hovedforløbet etableres et bredt og professionelt netværk blandt eleverne inden for jeres virksomhed. Et netværk, der kommer hele virksomheden til gode i en travl hverdag, og som kan være med til at skabe merværdi for organisationen. Samtidig giver det den enkelte elev en fælles følelse af samhørighed og et fælles udgangspunkt for uddannelsen.

Al undervisning sker med afsæt i jeres profil og koncept. Den praksisnære undervisning giver mere engagerede elever, og giver også en betydelig fordel i forhold til at kombinere teori med praksis.

Fleksibel undervisning

Det er helt op til jer, hvordan jeres elevers uddannelsesforløb skal tilrettelægges. Måske kunne I tænke jer, at en del af undervisningen skal foregå i virksomhedens miljø. Måske vil I gerne have en bestemt leverandør til at holde foredrag. Eller måske har I nogle andre ideer til forløbet.

Når vi planlægger undervisningen for jeres elever, tager vi også hensyn til arbejdsbelastning i den enkelte virksomhed. Uanset hvad, er vi fleksible inden for bekendtgørelsens ramme.

Vi ved, at intet er statisk – ikke uddannelse. Derfor er det vigtigt for os hele tiden at være i tæt dialog med jer og tilpasse forløbet til jeres virksomheds behov.

Det kunne eksempelvis være gennem forskellige aktiviteter, inddragelse af undervisere fra jeres egen organisation eller måske undervisning, som foregår i jeres virksomheder.

Aktiviteter

Her er et par eksempler på aktiviteter, andre virksomheder har haft glæde af:

  • Kick-off/introduktionsprogram for nye elever
  • Workshops med relevante emner
  • Arrangementer særlig målrettet elevernes behov
  • Sociale aktiviteter tilpasset eleverne
  • Personlig opfølgning på eleverne

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk