Ny mesterlære

Ny mesterlære

Ny mesterlære er et samarbejde mellem dig som arbejdsgiver i en virksomhed, eleven og IBC. Find her informationer om det, du skal vide, når du ansætter en elev i Ny mesterlære.

Har du en elev, du ønsker at få i Ny mesterlære, skal der udarbejdes en uddannelsesaftale og uddannelsesplan til eleven, så vi sikrer, at eleven opnår de erhvervskompetencer, de skal.

Uddannelsesaftalen – det retslige grundlag for eleven og dig som arbejdsgiver

Der skal altid udarbejdes en uddannelsesaftale, når eleven ønsker at begynde sin uddannelse i din virksomhed som Ny mesterlære.

Eleven får en fast uddannelseskoordinator på IBC, der også er virksomhedens kontaktperson på IBC. Uddannelseskoordinatoren udarbejder i forbindelse med uddannelsesaftalen i fællesskab med dig og din virksomhed en realistisk uddannelsesplan for elevens grundforløb.

Ny mesterlærekontrakten omfatter i praksis hele uddannelsen – det vil sige det samlede praktik- og skoleforløb. En Ny mesterlærekontrakt kan ikke indgås, hvis eleven kun skal gennemføre et hovedforløb.

Uddannelsesplanen

Uddannelsesplanen indeholder alle de relevante informationer, der er i forhold til elevens grundforløb:

  • Fag, niveauer og mål eleven skal nå i grundforløbet
  • Aftaler om, hvornår eleven skal på skole på IBC
  • Aftaler om introduktion og kompetencevurdering i forbindelse med opstart af grundforløbet
  • Aftaler om besøg af uddannelseskoordinator i virksomheden
  • Aftaler om elevens afsluttende praktiske prøve
  • Praktiske informationer om elevens mødested, fravær mv.

lærepladsen.dk kan du finde de fleste af ovennævnte informationer, samt information om elevens karakterer, fravær og planlagte skoleophold på Hovedforløbet.

Økonomi

Ansætter du en elev i Ny mesterlære, skal eleven have overenskomstmæssig løn fra din virksomhed.

Når eleven er på skole, er det en del af elevens arbejdstid. Din virksomhed modtager refusion og tilskud efter reglerne om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) hver dag, eleven er på skole, samt ved udarbejdelse af dokumentationsopgaver og den afsluttende praktiske prøve på grundforløbet. Din virksomhed får befordringstilskud, når eleven har været på skole. Du og virksomheden får tilskud for hele skolevejen, når den samlede længde er mindst 20 km. per dag. På IBC indberetter vi det til AUB, og du som arbejdsgiver afregner efterfølgende med eleven.

Som arbejdsgiver er du juridisk, økonomisk og uddannelsesmæssigt ansvarlig for elevens uddannelse i aftaleperioden.

Fra mesterlære til Hovedforløbet

Som afslutning på den praktiske oplæring afsluttes grundforløbet med en samlet kompetencevurdering af eleven, hvori der indgår en praktisk prøve, som i fællesskab stilles af dig som arbejdsgiver og IBC. Løsningen af prøven foregår typisk ude i din virksomhed og tager afsæt i det, eleven har arbejdet med i perioden. Som arbejdsgiver vurderer du sammen med IBC elevens kompetencer godkendt/ikke godkendt, og består eleven, får han/hun bevis for det gennemførte grundforløb og er nu klar til Hovedforløbet.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk