IBC Kurser

IBC Kurser

Som uddannelsesansvarlig med en elev på IBC’s hovedforløb har du og din virksomhed mulighed for at deltage i kurser, som udbydes sammen med IBC kurser.

IBC Kurser

IBC tilbyder virksomheder, som har ansat elever fra IBC, kurser, som understøtter virksomheden og elevens gavn af hinanden.

Få det bedste ud af dine elever

Er du klædt på til at have en elev i lære? Eller mangler du den nyeste viden om, hvordan du får det bedste ud af dine elever, så er dette kursus lige noget for dig.

Når du ansætter en elev, skal eleven igennem sin læretid opnå forskellige praktikmål, og det skal blandt andet gøres igennem en masse praktiske arbejdsopgaver. I løbet af læretiden skal din elev også på skole, og her kommer eleven igennem en masse teori, som skal kobles på den praksis, eleven gennemgår hos dig i virksomheden. Det krydsfelt, som eleven bevæger sig i mellem skole og elevplads, vil vi igennem dette kursus gerne sætte ekstra fokus på, så både din elev, du samt virksomheden får de optimale betingelser.

Kurset består af følgende:

 • Fire dage på Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding
 • En kort synopsis med en kort mundtlig eksamination med intern censur

Kurset indeholder bl.a.:

 • Kommunikation
 • Omsætning af teoretisk viden til praktisk kunnen
 • Kobling mellem skolemål og praktikmål
 • Refleksions øvelser
 • Vejledningsøvelser
 • Opgaveskrivning som giver værdi for virksomheden
 • Talent

Kurset er gratis og koster dig kun din tid, og fem dage fordelt over 6 måneder.

Når du har gennemført kurset, vil du være klædt på til at vejlede og give den bedste ramme for din elev i din virksomhed. Du får udbytte af kurset på det faglige plan, men kurset bidrager også til at din branche uddanner dygtige faglærte folk. Kurset udvikles i samarbejde med brancheorganisationer og skoler i Østersøregionen, og er finansieret af Erasmus+, som ønsker at bidrage til kvalitet i erhvervsuddannelserne, og sikre, at vores elever bliver fastholdt og udvikler sig til at være dygtige faglærte.

Kurset afholdes på følgende datoer:

 • 6. april kl. 8.15 – 15.15
 • 18. maj kl. 8.15 – 15.15
 • 24. august kl. 8.15 – 15.15
 • 7. september kl. 8.15 – 15.15

Aflevering af synopsis senest d. 21. september.
Eksamen d. 28. september.

Nærmere oplysninger hos Mette Kronborg Laursen på mkla@ibc.dk
Tilmelding hos Kirsten Bach Kjeldal, kbkj@ibc.dk, gerne inden 1. marts.


Censorkursus for nye og nuværende censorer

Hovedforløbet har brug for kompetente censorer, der alle opfylder kravet om, at censor skal have tilknytning til erhvervslivet.

Censorkurset foregår på IBC Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding

Link: Læs mere om opgaven som censor

Link: Tilmeld dig censorkurset


Vejlederkursus for uddannelses- og oplæringsansvarlige

På vejlederkurset får du kendskab til praktik og teori i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af den praktiske oplæring af elever i virksomheden. Du lærer om:

 • Lovgrundlag og rammer for EUD-uddannelsen
 • Kompetence-, praktik- og skolemål
 • samspillet mellem elev og praktikvirksomhed
 • – ungekultur, vejleder og anerkendelse
 • vejlederens mange kompetencer
 • situationsbestemt ledelse, konfliktløsning og den svære samtale

Tilmeld dig kurset ved at kontakte koordinator Malene L. Seifen


Praktikvejlederens kommunikation med elev

Med et kursus i fagvejledning bliver du trænet i spørgeteknikker, som hjælper eleven med deres fagprøve samt informerer eleven om prøvens krav. Du lærer om:

 • idégenerering
 • vejledning og samtale med eleven om fagprøven
 • formulering af idé, mål og problemformulering
 • fagprøvens indhold og samspillet mellem teori og praksis
 • krav til eksamen og fornyet vejledning
 • kravene til fagprøven
 • niveauer (hvad er forskellen på at beskrive, analysere, vurdere og perspektivere?)
 • hvordan læser eksaminator, vejleder og censor fagprøven?

Tilmeld dig kurset ved at kontakte koordinator Malene L. Seifen


Kurser i Elevplan

IBC afholder kurser i brugen af Elevplan. På kurset får du indblik i, hvilke muligheder Elevplan giver dig din virksomhed.

Kurset varer ca. to en halv time og foregår på IBC Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding

EUD Business

Kom hurtigt i gang med en e-handel-, business to business- eller butikskarriere. EUD Business er din vej til at blive en kvalificeret medarbejder på en handelsarbejdsplads. EUD Business giver dig faglig indsigt, specialiserede fag og adgang til spændende hovedforløb.

et bedre sted at lære

Skjul uddannelsen
+ Vis mere fra EUD Business

EUV Business

Opkvalificer din viden og kunnen med en EUV Business. Få sat din viden i perspektiv og få papir på det, du allerede kan. EUV Business giver dig alt, hvad du har brug for til at møde et jobmarked, der er i konstant bevægelse.  

et bedre sted at lære

Skjul uddannelsen
+ Vis mere fra EUV Business

EUD Student

Har du bestået en gymnasial uddannelse, men vil du dreje den i en businessorienteret retning? Klargør dig til et hovedforløb inden for finans, administration, kontor, service, butik eller handel på 5 eller 10 uger.

et bedre sted at lære

Skjul uddannelsen
+ Vis mere fra EUD Student

HF og VUC

HF og VUC er din mulighed for at komme hurtigt videre til universitet og blive klar til at begynde på dit drømmestudie. Det er her, du opkvalificerer dine boglige evner, og får styr på udfordringerne på jobbet og i hverdagen. HF og VUC er for dig, som har meget at nå og intet at tabe.

et bedre sted at lære

Skjul uddannelsen
+ Vis mere fra HF og VUC

Handelsgymnasiet

Brænder du for økonomi, viden og dybdegående analyser og forståelser af den verden, du er en del af? På Handelsgymnasiet bliver du klar til en videregående uddannelse i økonomi, sprog eller kommunikation. På Handelsgymnasiet bliver du klar til en karriere i et omskiftende erhvervsliv.

et bedre sted at lære

Skjul uddannelsen
+ Vis mere fra Handelsgymnasiet

10. klasse i Kolding

Bliv skarp på dit valg af ungdomsuddannelse. IBC 10. klasse er for dig, som ikke har tid til at vælge forkert, og som vil være bedre fagligt, socialt og studiemæssigt. Med IBC 10. klasse kan du både gå en erhvervsfaglig og en gymnasial retning.  

et bedre sted at lære

Skjul uddannelsen
+ Vis mere fra 10. klasse i Kolding

Hovedforløbet

Afslut din EUD, EUX, EUV eller EUD Student med en relevant specialisering af din viden og kunnen. På Hovedforløbet lærer du med hænderne og hovedet og opbygger en solid base af erfaring fra din elevplads. Hovedforløbet toner din uddannelse, så du får en profil, som er målrettet en specifik og eftersøgt stilling.

et bedre sted at lære

Skjul uddannelsen
+ Vis mere fra Hovedforløbet

et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 2B7000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk

Se vores uddannelser