Skoleophold

Skoleophold

En elev er en ansat ligesom alle andre ansatte, dog er der nogle praktiske forbehold, som I som virksomhed skal være opmærksomme på.

Skoleophold

En elev har i løbet af sit hovedforløb flere skoleophold, som giver eleven viden, der kan appliceres direkte ud I jeres virksomhed. Herunder kan I læse om de praktiske forhold, som I og eleven skal være opmærksomme på i forhold til jeres elevs skoleophold:

Indkaldelse og undervisning

Tre til fire uger før start på et skoleophold sender IBC en indkaldelse til både elev og arbejdsgivers digitale postkasse. Indkaldelsen angiver praktiske informationer som undervisningstidspunkt og lokaleanvisning.

Som udgangspunkt ligger undervisningen på skoleopholdene fra kl. 08:30 – 13:45. I tilfælde, hvor der i det obligatoriske skoleophold er integrerede påbygningsfag, ligger undervisning fra kl. 08:30 – 15:30.

Sygdom og fravær

Jeres elev har selv ansvar for at meddele sygdom og fravær. Eleven skal både meddele fraværet til jer i virksomheden og IBC. I tilfælde af for meget fravær vil IBC i hvert tilfælde bedømme, om skoleperioden skal tages om.

Karakterer og beviser

Hvert skoleophold er genstand for terminskarakterer. Karakterene bliver vist på Lectio.dk og er synlige for elev og arbejdsgiver med login. Eleven modtager efter endt uddannelse et skolebevis og et uddannelsesbevis:

Skolebevis

Skolebeviset udarbejdes af IBC og indeholder terminskarakterene fra skoleopholdende samt den karakter, eleven opnår ved sin fagprøve.

Uddannelsesbevis

Uddannelsesbeviset er elevens endelige bevis på at have gennemført sin uddannelse. Beviset sender IBC til eleven, når IBC har modtaget en underskrevet praktikerklæring fra jeres virksomhed.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk