Økonomi / Refusion

Økonomi / Refusion

Som virksomhed betaler du løn til din elev. Både når eleven udfører regulært arbejde, og når eleven er på skoleophold. Under skoleophold har din virksomhed mulighed for at få lønrefusion gennem Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Samtidigt kan I også få tilskud til elevens befordring.

Lønrefusion ved skoleophold

Som en del af uddannelsen skal elever på skoleophold, hvor de teoretisk bliver stærkere og får ny viden, som de kan tilføre til jeres virksomhed. Som en del af uddannelsesaftalen skal elever have udbetalt løn under skoleophold af jeres virksomhed. For at understøtte ansættelse af elever kan jeres virksomhed få refunderet de lønudgifter, som I har under elevens skoleophold. Der er dog følgende betingelser:

  • At virksomheden og eleven har underskrevet og fået godkendt en uddannelsesaftale
  • At eleven ikke arbejder under skoleophold
  • At eleven udbetales en overenskomstmæssig løn
  • At eleven gennemfører undervisningen på skoleforløbet

Administrativt står IBC for at indberette lønrefusion til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Befordringstilskud

Når eleven har været på skoleophold, ydes der befordringstilskud for hele skolevejen, når den samlede længde er mindst 20 km. pr. dag (rejsedag). Beregningsgrundlaget er billigste offentlige transportmiddel, jf. AUB’s hjemmeside. Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl til skolen eller indkvarteringsstedet. Virksomheden kan få refunderet 80 % af de beregnede transportudgifter til og fra skoleopholdet.

Skolen indberetter refusionen til AUB. Hvis eleven har haft kørselsudgifter, skal eleven herefter selv gøre sin arbejdsgiver opmærksom på det. Det er arbejdsgiver, der skal afregne med eleven.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk