FAQ om ansættelse af en elev

FAQ om ansættelse af en elev

Herunder finder du ofte stillede spørgsmål samt svar om det at have en elev i jeres virksomhed.

Hvordan bliver jeg godkendt til at uddanne elever?

Start med at kontakte din lokale elevpladsvejleder:

 Kolding, Vejen, Fredericia, Vestfyn:  Aabenraa:
Handels- og kontorvirksomheder:

Keld Høll
+45 25 28 41 92
kelh@ibc.dk

Handels- og kontorvirksomheder:

Thomas Mauritzen
+45 25 28 42 06
thma@ibc.dk

Butik:

Keld Høll
+45 25 28 41 92
kelh@ibc.dk

Butik:

Thomas Mauritzen
+45 25 28 42 06
thma@ibc.dk

Event:

Keld Høll
+45 25 28 41 92
kelh@ibc.dk

Event:

Thomas Mauritzen
+45 25 28 42 06
thma@ibc.dk

Finans:

Lasse Hauge
+45 72 24 16 86
lah@ibc.dk

Finans:

Lasse Hauge
+45 72 24 16 86
lah@ibc.dk

Hvor meget ferie har min elev ret til?

Elever er særligt stillet i den nye ferielov, og elevers ret til ferie er afhængig af, hvornår eleven startede i sin uddannelsesaftale. I oversigten, som er kronologisk opbygget, kan du se, hvad din elev har ret til af ferie afhængig af uddannelsesstart.

Se oversigten over nyansatte elevers ret til ferie her.

Min kommende elev er tidligere faglært?

Det kan betyde en kortere elevtid end de normale 2 år. Undersøg præcis, hvad din elev tidligere er faglært som og hvornår. Derefter kontakter du Dorte Blirup Skov, dbs@ibc.dk, som fastsætter elevtiden.

Hvor skal jeg sende min uddannelsesaftale, ophævelse eller tillæg hen?

Uddannelsesaftaler kan oprettes, underskrives og indsendes til IBC ved at logge sig på www.lærepladsen.dk. Når I opretter en uddannelsesaftale på lærepladsen.dk, bliver du guidet gennem udfyldelsen. Hvis du ønsker det, kan du sende aftalen til kontrol på IBC, inden den underskrives.

Hent vores guide til oprettelse af digitale uddannelsesaftaler her.

Når IBC har registreret uddannelsesaftalen tilmeldes eleven de obligatoriske skoleophold. Virksomhed og elev modtager nærmere besked i deres e-boks.

Husk at medsende en evt. realkompetencevurdering (RKV). Hvis din elev var fyldt 25 år, da vedkommende startede på EUD, EUD-S eller EUX forløbet, skal der udarbejdes en RKV. En RKV angiver bl.a. længden af elevtiden. Læs mere om RKV.

Har du brug for hjælp til udfyldelsen, kan du kontakte IBC´s elevpladsvejleder, som kan oprette og fremsendes et udkast til jeres uddannelsesaftale, som du sammen med eleven herefter kan viderebearbejde og underskrive.

Ophævelser kan udfyldes digitalt på www.lærepladsen.dk. Tillæg kan endnu ikke udfyldes digitalt.

Find den relevante formular her. Den underskrevne formular indsendes med sikker mail til os via dette link: Send din formular sikkert til IBC.

Kontakt din lokale elevpladsvejleder: 

 Kolding, Vejen, Fredericia, Vestfyn:  Aabenraa:
Handels- og kontorvirksomheder:

Keld Høll
+45 25 28 41 92
kelh@ibc.dk

Handels- og kontorvirksomheder:

Thomas Mauritzen
+45 25 28 42 06
thma@ibc.dk

Butik:

Keld Høll
+45 25 28 41 92
kelh@ibc.dk

Butik:

Thomas Mauritzen
+45 25 28 42 06
thma@ibc.dk

Event:

Keld Høll
+45 25 28 41 92
kelh@ibc.dk

Event:

Thomas Mauritzen
+45 25 28 42 06
thma@ibc.dk

Finans:

Lasse Hauge
+45 72 24 16 86
lah@ibc.dk

Finans:

Lasse Hauge
+45 72 24 16 86
lah@ibc.dk

Hvilken uddannelsesbaggrund skal min kommende elev have?

Det er afhængig af, hvilken elevplads virksomheden kan tilbyde. Klik på den relevante fagretning for yderligere information.

  Handel

Kontor

  Finans

  Butik og e-handel

  Event

Business to business Administration og ledelse Finanselev Detail Eventkoordinator
Digital handel – b2b Spedition og shipping
Salg, indkøb og logistik Administration
Økonomi
 Revisor
Offentlig administration
Advokatsekretær

Min kommende elev er over 25 år?

Det er kun, hvis din elev var fyldt 25 år, da vedkommende startede på EUD-, EUD-S- eller EUX-forløbet, der skal udarbejdes en realkompetencevurdering også kaldet RKV. En HHX-elev, som er fyldt 25 år, den dag uddannelsesaftalen starter, skal have udarbejdet en realkompetencevurdering. En RKV angiver bl.a. længden af elevtiden. Læs mere om RKV.

En elev over 25 år ved uddannelsesstart betragtes som en voksenelev. Nogle voksenelever kan, afhængig af deres baggrund, udløse et voksenlærlingetilskud. Afgørelsen om tilskud træffes af jobcentret i elevens opholdskommune. Læs mere her.

Er min kommende elev omfattet af overenskomst?

Alle virksomheder der uddanner elever, skal overholde den gældende overenskomsts bestemmelser om løn, ansættelses- og arbejdsvilkår mv. for området, også selvom virksomheden ikke er omfattet af overenskomsten.

Vær særlig opmærksom på områder såsom, lønsats, fritvalgskonto og pension. Bemærk at elever er særligt stillet i Ferieloven.

Læs mere på Uddannelsesnævnets hjemmeside her.

Hvor tit skal min kommende elev på skoleophold:

Det er afhængig af, hvilken elevuddannelse der er tale om. Klik her for at finde elevuddannelsen.

Kan min elev starte inden EUD-S forløbet er opnået?

Ja, men EUD-S forløbet, som for STX-elever tager 5 uger, skal være bestået inden det første obligatoriske skoleophold.

Et sådan forløb kaldes for et 2. dels-grundforløb og hovedforløb. Det betyder, at eleven er ansat i virksomheden og får frihed med løn fra virksomheden til at opnå EUD-S status. Virksomheden kan også opnå lønrefusion for denne skoleperiode fra AUB, lige som ved øvrige skoleperioder.

Vi anbefaler virksomheden at læse vejledningen til, hvordan virksomheden kan få udbetalt refusion fra Arbejdsgivers Uddannelsesbidrag (AUB) – klik her.

Min elev er gravid?

Læs vejledningen om barsel udarbejdet af Uddannelsesnævnet.

Hvor mange elever må virksomheden have?

Læs vejledningen om antallet af elever i virksomheden udarbejdet af Uddannelsesnævnet.

Kan man opsige en uddannelsesaftale?

Læs vejledningen om opsigelse af uddannelsesaftaler udarbejdet af Uddannelsesnævnet.

Kan IBC dele virksomhedens stillingsopslag?

IBC råder over facebook siden “IBC elevplads” som følges af knap 3.000 personer. Her kan vi uploade netop dit stillingsopslag.

Mail link eller det færdige stillingsopslag til elevpladsvejleder Lars Larsen på lbla@ibc.dk – som herefter opretter opslaget.

IBC anbefaler, at virksomheden uploader elevstillingen på www.lærepladsen.dk. På lærepladsen.dk er det muligt for virksomheden, at søge og kontakte egnede kandidater, på specialeniveau samt post nr. område.

Hvordan udfylder virksomheden en uddannelsesaftale?

Når du ansætter en elev, skal du udfylde en uddannelsesaftale. Ved at logge på www.lærepladsen.dk kan du oprette, underskrive og indsende en digital uddannelsesaftale, som indsendes til IBC. Når I opretter en uddannelsesaftale på lærepladsen.dk, bliver du guidet gennem udfyldelsen. Hvis du ønsker det, kan du sende aftalen til kontrol på IBC, inden den underskrives.

Hent vores guide til oprettelse af digitale uddannelsesaftaler her.

Har du brug for hjælp til udfyldelsen, kan du kontakte IBC´s elevpladsvejleder, som kan oprette og fremsendes et udkast til jeres uddannelsesaftale, som du sammen med eleven herefter kan viderebearbejde og underskrive.

Kontakt din lokale elevpladsvejleder:

 Kolding, Vejen, Fredericia, Vestfyn:  Aabenraa:
Handels- og kontorvirksomheder:

Keld Høll
+45 25 28 41 92
kelh@ibc.dk

Handels- og kontorvirksomheder:

Thomas Mauritzen
+45 25 28 42 06
thma@ibc.dk

Butik:

Keld Høll
+45 25 28 41 92
kelh@ibc.dk

Butik:

Thomas Mauritzen
+45 25 28 42 06
thma@ibc.dk

Event:

Keld Høll
+45 25 28 41 92
kelh@ibc.dk

Event:

Thomas Mauritzen
+45 25 28 42 06
thma@ibc.dk

Finans:

Lasse Hauge
+45 72 24 16 86
lah@ibc.dk

Finans:

Lasse Hauge
+45 72 24 16 86
lah@ibc.dk

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk