Tal og statistikker

Tal og statistikker

Med udgangspunkt i IBCs mission og værdier arbejder vi hele tiden på at forbedre IBCs miljø og undervisning. IBC tror på transparent kvalitetssikring og dermed en fremlæggelse af interne undersøgelser.

Kvalitet, tal og statistikker for IBC Aabenraa, Fredericia Middelfart og Kolding

IBC arbejder for nytænkning og kvalitet. Vi har fokus på den enkelte elev og medarbejder. Vi sørger for, at IBC er et sted, hvor vi har lyst til at være sammen, inspirere og udfordre hinanden. Vi arbejder på at gøre IBC til et bedre sted at lære.

Årsrapport

IBC’s årsrapport for 2015 indeholder en kort omtale af udvalgte begivenheder i årets løb fordelt på skolens afdelinger samt regnskab for IBC.

Årsrapport

Klik her for at downloade IBC’s årsrapport for 2015.

Pædagogiske principper

Se vores Pædagogiske principper og målsætningen for det pædagogiske arbejde:

IBCs pædagogiske principper

Læs om IBCs pædagogiske principper her

Samarbejde

Se IBCs samarbejdsaftaler:

Samarbejdsaftale

Læs om IBC’s Samarbejdsaftale her

Støtteerklæring - Erhvervschefer

Læs om støtteerklæringen til IBC fra erhvervschefer her

Karakterer, planer og meget mere

Loven om gennemsigtighed og åbenhed er til for, at du har mulighed for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Se rapporter over karakterer, overgange til uddannelser, beskæftigelses- og fuldførelsesprocenter for IBC.

Gymnasiale uddannelse – HHX

Fastholdelsesstrategi

Læs mere om HHX’s fastholdelsesstrategi her

Erhvervsuddannelser – HG, EUD og EUX Business

Handlingsplan for øget gennemførelse, erhvervsuddannelserne 2017

Læs om handlingsplanen for øget gennemførelse 2017 her

HF og VUC Fredericia

FVU-plan

Region Syddanmarks Høringssvar til VUC Fredericia

Fastholdelsesstrategi

Resultatløn

Resultatløn 2016/2017

Bestyrelsen for IBC har med virkning fra den 1. august 2016 indgået en 1-årig resultatlønsaftale med uddannelsesinstitutionens adm. direktør.

Resultatlønsaftalens formål er en klar styrkelse af IBCs fokusering på de fastsatte målsætninger. Resultatlønsaftalen med direktøren skal bygge på en løbende dialog mellem bestyrelsen og ledelsen om de mål, der skal være gældende for det kommende år. Nogle mål er fastsat af Undervisningsministeriet, andre af skolens bestyrelse.

Konkret omfatter resultatlønsaftalen følgende fokusområder:

  • Synlighed og udsyn – IBC skal fremstå synligt over for relevante interessenter lokalt, regionalt og nationalt
  • Den internationale uddannelsesinstitution – IBC skal lokalt og regionalt være førstevalget for unge og unge voksne, der ønsker en international profil
  • Digitalt lærings- og arbejdsmiljø – IBC skal have et digitalt læringsmiljø, der hjælper unge til at leve op til adgangskravene, til de erhvervsuddannelser IBC udbyder, og som gør det muligt at gennemføre dele af uddannelserne virtuelt
  • Fastholdelse på ungdomsuddannelserne – Regeringens 95 % målsætning betyder, at fastholdelse og færdiggørelse bliver stadig mere centralt
  • Lærernes arbejdstid – Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter

Resultatkontrakt for Jens Gamauf Madsen for perioden 1. august 2015 – 31. juli 2016

Målene i basisrammen var:

Synlighed
IBC skal fremstå synligt overfor relevante interessenter lokalt, regionalt og nationalt.

EUD-reform
EUD-reformen implementeres og nye målgrupper tiltrækkes

Digitalt læringsmiljø
IBC skal have et digitalt læringsmiljø, der hjælper unge med at leve op til indgangskravene til de erhvervsuddannelser IBC udbyder og gør det muligt at gennemføre dele af uddannelserne virtuelt

Målene i ekstrarammen var:

Fastholdelse på ungdomsuddannelserne
Regeringens 95 % målsætning betyder, at fastholdelse og færdiggørelse bliver stadig mere centralt.

Lærernes arbejdstid
Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne, ved undervisning eller andre læringsaktiviteter.

Bestyrelsen for International Business College, Kolding Fredericia Middelfart Aabenraa med ca. 4598 årselever (2015-tal) indberetter, at der den 8. oktober 2015 er indgået en resultatkontrakt for perioden august 2015 – juli 2016 med en maksimal udbetaling kr. 160.000 med institutionens direktør.

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 9.6.2016 vurderet målopfyldelsesgraden i ovennævnte kontrakt til 90 % i basisrammen og 90 % i ekstrarammen.

EUD Business

Kom hurtigt i gang med en e-handel-, business to business- eller butikskarriere. EUD Business er din vej til at blive en kvalificeret medarbejder på en handelsarbejdsplads. EUD Business giver dig faglig indsigt, specialiserede fag og adgang til spændende hovedforløb.

et bedre sted at lære

Skjul uddannelsen
+ Vis mere fra EUD Business

EUV Business

Opkvalificer din viden og kunnen med en EUV Business. Få sat din viden i perspektiv og få papir på det, du allerede kan. EUV Business giver dig alt, hvad du har brug for til at møde et jobmarked, der er i konstant bevægelse.  

et bedre sted at lære

Skjul uddannelsen
+ Vis mere fra EUV Business

EUD Student

Har du bestået en gymnasial uddannelse, men vil du dreje den i en businessorienteret retning? Klargør dig til et hovedforløb inden for finans, administration, kontor, service, butik eller handel på 5 eller 10 uger.

et bedre sted at lære

Skjul uddannelsen
+ Vis mere fra EUD Student

HF og VUC

HF og VUC er din mulighed for at komme hurtigt videre til universitet og blive klar til at begynde på dit drømmestudie. Det er her, du opkvalificerer dine boglige evner, og får styr på udfordringerne på jobbet og i hverdagen. HF og VUC er for dig, som har meget at nå og intet at tabe.

et bedre sted at lære

Skjul uddannelsen
+ Vis mere fra HF og VUC

10. klasse i Kolding

Bliv skarp på dit valg af ungdomsuddannelse. IBC 10. klasse er for dig, som ikke har tid til at vælge forkert, og som vil være bedre fagligt, socialt og studiemæssigt. Med IBC 10. klasse kan du både gå en erhvervsfaglig og en gymnasial retning.  

et bedre sted at lære

Skjul uddannelsen
+ Vis mere fra 10. klasse i Kolding

Hovedforløbet

Afslut din EUD, EUX, EUV eller EUD Student med en relevant specialisering af din viden og kunnen. På Hovedforløbet lærer du med hænderne og hovedet og opbygger en solid base af erfaring fra din elevplads. Hovedforløbet toner din uddannelse, så du får en profil, som er målrettet en specifik og eftersøgt stilling.

et bedre sted at lære

Skjul uddannelsen
+ Vis mere fra Hovedforløbet

Handelsgymnasiet

Brænder du for økonomi, viden og dybdegående analyser og forståelser af den verden, du er en del af? På Handelsgymnasiet bliver du klar til en videregående uddannelse i økonomi, sprog eller kommunikation. På Handelsgymnasiet bliver du klar til en karriere i et omskiftende erhvervsliv.

et bedre sted at lære

Skjul uddannelsen
+ Vis mere fra Handelsgymnasiet

et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 2B7000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk

Se vores uddannelser