Tal og statistikker

Tal og statistikker

Med udgangspunkt i IBCs mission og værdier arbejder vi hele tiden på at forbedre IBCs miljø og undervisning. IBC tror på transparent kvalitetssikring og dermed en fremlæggelse af interne undersøgelser.

Kvalitet, tal og statistikker for IBC Aabenraa, Fredericia Middelfart og Kolding

IBC arbejder for nytænkning og kvalitet. Vi har fokus på den enkelte elev og medarbejder. Vi sørger for, at IBC er et sted, hvor vi har lyst til at være sammen, inspirere og udfordre hinanden. Vi arbejder på at gøre IBC til et bedre sted at lære.

Årsrapport

IBCs årsrapport  indeholder en kort omtale af udvalgte begivenheder i årets løb fordelt på skolens afdelinger samt regnskab for IBC.

Årsrapport

Klik her for at hente IBCs årsrapport for 2021

Pædagogiske principper

Se vores pædagogiske principper og målsætningen for det pædagogiske arbejde.

IBCs pædagogiske principper:

Læs om IBCs pædagogiske principper her

Samarbejde

Se IBCs samarbejdsaftaler:

Samarbejdsaftale

Læs om IBCs samarbejdsaftale her

Støtteerklæring - erhvervschefer

Læs om støtteerklæringen til IBC fra erhvervschefer her

Karakterer, planer og meget mere

Loven om gennemsigtighed og åbenhed er til for, at du har mulighed for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Se rapporter over karakterer, overgange til uddannelser, beskæftigelses- og fuldførelsesprocenter for IBC.

Gymnasiale uddannelse – HHX

Fravær

Tilstedeværelses- og skriftligt fravær gældende for HHX og HF

Tilstedeværelsesfravær 2017/2018

HHX Kolding 8,1 %
HHX Aabenraa 7,4 %
HHX Fredericia 7,9 %
HF Fredericia 19,0 %
IBC samlet 10,6 %
Mål om nedbringelse (procentpoint) 0,20 %

Skriftligt fravær 2017/2018

HHX Kolding 2,2 %
HHX Aabenraa 7,0 %
HHX Fredericia 2,6 %
HF Fredericia 23,0 %
IBC samlet 8,7 %
Mål om nedbringelse (procentpoint) 0,20 %

Kvalitetssystem Gym 2021/22

Kvalitetssystem 2021/22 for de gymnasiale uddannelser på IBC (hhx og HF).

Fastholdelsesstrategi HHX

Læs mere om HHX’s fastholdelsesstrategi her

Fastholdelsesstrategi HHX Kolding

Læs om HHX Koldings fastholdelsesstrategi her.

Erhvervsuddannelser – EUD og EUX Business

Handlingsplan for øget gennemførelse - erhvervsuddannelserne 2021

Læs om handlingsplanen for øget gennemførelse 2021 her.

Kvalitetsarbejdet på IBCs erhvervsuddannelser

Læs mere om kvalitetsarbejdet her.

HF og VUC Fredericia

FVU-plan

Læs mere om FVU-planen, og hvordan vi evaluerer vores egen indsats på området i forhold til de opsatte mål her

Region Syddanmarks høringssvar til VUC Fredericia

Læs hele Region Syddanmarks høringssvar til VUC Fredericias FVU-plan 2014 her

Fastholdelsesstrategi

Læs mere om fastholdelsesstrategien for HF og VUC Fredericia her.

Antimobbestrategi

Læs mere om antimobbestrategien for HF og VUC Fredericia gældende fra 1. august 2017 her.

Resultatløn 2018/2019

På bestyrelsesmødet den 26.09.2018 godkendte bestyrelsen direktørens resultatlønkontrakt for 2018 – 2019.

Indsatsområder – Basisramme

Mål 1 Pædagogisk og faglig udvikling

Strategi: Vi er midt i en periode med omprioriteringsbidrag, som sandsynligvis fortsætter tre år mere. Vi har i de seneste år arbejdet med at udvikle modeller, der gør det billigere at gennemføre undervisning i tilfredsstillende kvalitet. Derfor skal der i alle afdelinger implementeres modeller, som gør det billigere at gennemføre undervisningen samtidig med at de nye modeller bygger på velfunderet praksis og forskning. Der skal indarbejdes løbende evaluering og måling, så vi lærer af vores erfaringer. Det er ikke et krav at de nye modeller er bedre end dem vi har i dag, men det er et krav at vi lærer løbende, og løbende udvælger de bedste af de nye modeller.

Mål 2 Den internationale uddannelsesinstitution

Strategi: En vigtig del af IBCs DNA er vores internationale profil. Derfor skal pædagogiske ledere have mål for, hvordan den internationale profil udvikles, skærpes og synliggøres. Det kan være i form af projekter. En del af indsatsområdet skal være et mål for, hvordan kendskabet til de internationale aktiviteter udbredes udenfor IBC.

Mål 3 Digitalt lærings- og arbejdsmiljø

Strategi: Vi skal følge med den digitale udvikling både i undervisning og administration. Derfor skal alle afdelinger sætte mål for, hvordan de vil arbejde med digitalisering. Det kan både være digitalisering af undervisning, digitalisering i undervisning (undervise i faglig relevant digitalisering) eller digitalisering og automatisering af processer på IBC. En del af indsatsområdet skal handle om at øge kendskabet til indsatsområdet internt på IBC og eksternt, som en del af IBCs profil.

Indsatsområder – Ekstraramme

Mål 1 Fastholdelse på ungdomsuddannelserne

Strategi: Regeringens 95 % målsætning betyder, at fastholdelse og færdiggørelse bliver stadig mere centralt. Indsatsen for fastholdelse skal evalueres, så der sikres en progression mod, at alle bliver så dygtige, de kan. Skolens mål for fastholdelse skal indgå i skolens strategi for de enkelte uddannelsesområder.

Mål 2 Lærernes arbejdstid

Strategi: Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter.
Det skal sikres, at der ikke indgås lokalaftaler samt at lærerne i højere grad end tidligere bruger mere arbejdstid på skolen. Dette skal ske gennem motivation og ud fra pædagogiske overvejelser.
I årene frem mod 2021 skal alle ansatte i uddannelsessektoren, herunder også IBC arbejde anderledes for at nå mere med færre ressourcer som en konsekvens af omprioriteringsbidrag og diverse reformer.

Bestyrelsen for International Business College, Kolding Fredericia Middelfart Aabenraa, med 3165 årselever jf. årsrapporten (2018-tal) og 3782,6 årselever omregnet til udmøntning, indberetter, at der den 28. september 2018 er indgået en resultatkontrakt for perioden august 2018 – juli 2019 med en maksimal udbetaling kr. 160.000 med institutionens direktør.

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 19.6.2019 vurderet målopfyldelsesgraden i ovennævnte kontrakt til 90 % i basisrammen og 95 % i ekstrarammen.

Energimærkninger på IBCs bygninger

IBC Aabenraa

Vores bygning på Dr. Margrethes Vej 6-12, 6200 Aabenraa har energimærket C.
Læs hele energimærkningsrapporten her.

IBC Fredericia

Vores bygning på Mosegårdsvej 1, 7000 Fredericia har energimærket C.
Læs hele energimærkningsrapporten her.

IBC Fredericia

Vores bygning på Mosegårdsvej 2B, 7000 Fredericia har energimærket D.
Læs hele energimærkningsrapporten her.

IBC Kolding

Vores bygning på Tvedvej 7, 6000 Kolding har energimærket C.
Læs hele energimærkningsrapporten her.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk