Tal og statistikker

Tal og statistikker

Med udgangspunkt i IBCs mission og værdier arbejder vi hele tiden på at forbedre IBCs miljø og undervisning. IBC tror på transparent kvalitetssikring og dermed en fremlæggelse af interne undersøgelser.

Kvalitet, tal og statistikker for IBC Aabenraa, Fredericia Middelfart og Kolding

IBC arbejder for nytænkning og kvalitet. Vi har fokus på den enkelte elev og medarbejder. Vi sørger for, at IBC er et sted, hvor vi har lyst til at være sammen, inspirere og udfordre hinanden. Vi arbejder på at gøre IBC til et bedre sted at lære.

Årsrapport

IBCs årsrapport  indeholder en kort omtale af udvalgte begivenheder i årets løb fordelt på skolens afdelinger samt regnskab for IBC.

Årsrapport

Klik her for at hente IBCs årsrapport for 2021

Pædagogiske principper

Se vores pædagogiske principper og målsætningen for det pædagogiske arbejde.

IBCs pædagogiske principper:

Læs om IBCs pædagogiske principper her

Samarbejde

Se IBCs samarbejdsaftaler:

Samarbejdsaftale

Læs om IBCs samarbejdsaftale her

Støtteerklæring - erhvervschefer

Læs om støtteerklæringen til IBC fra erhvervschefer her

Karakterer, planer og meget mere

Loven om gennemsigtighed og åbenhed er til for, at du har mulighed for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Se rapporter over karakterer, overgange til uddannelser, beskæftigelses- og fuldførelsesprocenter for IBC.

Gymnasiale uddannelse – HHX

Fravær

Tilstedeværelses- og skriftligt fravær gældende for HHX og HF

Tilstedeværelsesfravær 2017/2018

HHX Kolding 8,1 %
HHX Aabenraa 7,4 %
HHX Fredericia 7,9 %
HF Fredericia 19,0 %
IBC samlet 10,6 %
Mål om nedbringelse (procentpoint) 0,20 %

Skriftligt fravær 2017/2018

HHX Kolding 2,2 %
HHX Aabenraa 7,0 %
HHX Fredericia 2,6 %
HF Fredericia 23,0 %
IBC samlet 8,7 %
Mål om nedbringelse (procentpoint) 0,20 %

Kvalitetssystem Gym 2021/22

Kvalitetssystem 2021/22 for de gymnasiale uddannelser på IBC (hhx og HF).

Fastholdelsesstrategi HHX

Læs mere om HHX’s fastholdelsesstrategi her

Fastholdelsesstrategi HHX Kolding

Læs om HHX Koldings fastholdelsesstrategi her.

Erhvervsuddannelser – EUD og EUX Business

Handlingsplan for øget gennemførelse - erhvervsuddannelserne 2021

Læs om handlingsplanen for øget gennemførelse 2021 her.

Kvalitetsarbejdet på IBCs erhvervsuddannelser

Læs mere om kvalitetsarbejdet her.

HF og VUC Fredericia

FVU-plan

Læs mere om FVU-planen, og hvordan vi evaluerer vores egen indsats på området i forhold til de opsatte mål her

Region Syddanmarks høringssvar til VUC Fredericia

Læs hele Region Syddanmarks høringssvar til VUC Fredericias FVU-plan 2014 her

Fastholdelsesstrategi

Læs mere om fastholdelsesstrategien for HF og VUC Fredericia her.

Antimobbestrategi

Læs mere om antimobbestrategien for HF og VUC Fredericia gældende fra 1. august 2017 her.

Energimærkninger på IBCs bygninger

IBC Aabenraa

Vores bygning på Dr. Margrethes Vej 6-12, 6200 Aabenraa har energimærket C.
Læs hele energimærkningsrapporten her.

IBC Fredericia

Vores bygning på Mosegårdsvej 1, 7000 Fredericia har energimærket C.
Læs hele energimærkningsrapporten her.

IBC Fredericia

Vores bygning på Mosegårdsvej 2B, 7000 Fredericia har energimærket D.
Læs hele energimærkningsrapporten her.

IBC Kolding

Vores bygning på Tvedvej 7, 6000 Kolding har energimærket C.
Læs hele energimærkningsrapporten her.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk