Mission og værdier

Mission og værdier

IBCs mission er et bedre sted at lære. Heri tager vores værdier, arbejde og udvikling afsæt.

Mission og værdier

På IBC vil vi, at vores værdier kommer til udtryk og har betydning for vores hverdag. Derfor stræber vi efter, at vores værdier er styrende og gældende i alt fra undervisning, administration, udvikling og nytænkning af IBC.

At være grænseoverskridende

På IBC går vi nye veje. Vi søger det innovative og det internationale. Vi støtter det kreative og det utraditionelle. Vi er pædagogisk eksperimenterende. Og vi er med helt fremme, når det gælder udviklingen af nye kurser, undervisningsmetoder og nye samarbejdspartnere. Vi orienterer os globalt, og vi skal være med til at sætte dagsordenen for den pædagogiske diskussion. Vi går gerne foran. Vi tør gøre det anderledes.

Konstruktiv usikkerhed

På IBC vil vi ikke være selvfede. Vi er ikke bange for at rose hinanden og os selv, men begejstringen over gode resultater må aldrig gøre os skråsikre og fastlåste. Vi skal altid lede efter nye og bedre måder at gøre tingene på. Det gør vi ved at forholde os søgende og lyttende til vores omverden og ved at give plads til at reflektere over vores eget arbejde. Vi skal kunne tage imod kritik – også når vi synes, at det går fantastisk.

Humoristisk storsind

På IBC gør vi tingene sammen. Vi sætter vores mål sammen, og vi støtter hinanden i at nå vores individuelle og fælles mål. Vi vil arbejde, undervise og lære i en åben atmosfære, hvor vi går til hinanden uden fordomme og har det sjovt sammen. Vi løser problemer og uenighed med direkte dialog og humor – og altid med respekt for hinandens holdninger.

Frihed til ansvar

På IBC stoler vi på hinanden. Det handler om at kunne arbejde i frihed og at udvise tillid. Kompetencer og ansvar er uddelegeret i videst muligt omfang. Derfor er IBC kendetegnet ved hurtige og kvalificerede beslutninger, hvor alle tager ansvar og handler professionelt og engageret. Den enkelte medarbejder har handlefrihed inden for sit område. Alle med den fornødne ekspertise kan repræsentere skolen og træde i karakter som uddannelsesinstitutionens ambassadør.

Flid og sparsomhed

På IBC gør vi os umage. Vi udnytter vores ressourcer målrettet og er stolte af vores faglighed. Vi bestræber os altid efter at gøre tingene mere effektivt, bedre og mere enkelt. Vores uformelle omgangsform skal sikre, at processer forløber hurtigt og ubureaukratisk. Vi er – og vi skal fortsætte med at være – en ambitiøs, seriøs, åben og let tilgængelig organisation, der agerer hurtigt, effektivt og professionelt.

Trivsel og arbejdsglæde

På IBC er alle vigtige, og alle skal føle sig velkomne. Her er plads til forskellighed. Her er der højt til loftet. Her skal alle kunne lide at være. Det er aldrig nok for os at drive en velfungerende virksomhed. IBC vil være en kilde til ægte arbejdsglæde og trivsel for alle medarbejdere, elever og kursister.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk