Lokale undervisningsplaner

Lokale undervisningsplaner

De lokale undervisningsplaner er IBC’s beskrivelser af uddannelserne.

EUD og EUX Business

Lokal undervisningsplan - Grundforløb

Denne lokale undervisningsplan dækker erhvervsuddannelserne på International Business College – IBC.

Undervisningsplanen er udfærdiget af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Den indeholder den overordnede beskrivelse af, hvordan IBC tilrettelægger undervisningen, når planen er godkendt i det lokale uddannelsesudvalg.
Undervisningsplanen revideres løbende og sker som minimum ved ændringer i love og bekendtgørelser, ved ændringer i uddannelsens gennemførelse samt ved andre ændringer af forhold, der er omtalt i den lokale undervisningsplan.

Hovedforløb

Lokal undervisningsplan - Hovedforløb

Denne lokale undervisningsplan dækker erhvervsuddannelserne på International Business College – IBC. Undervisningsplanen er udfærdiget af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Den indeholder den overordnede beskrivelse af, hvordan IBC tilrette-lægger undervisningen, når planen er godkendt i det lokale uddannelsesudvalg.

Undervisningsplanen revideres løbende og sker som minimum ved ændringer i love og bekendtgørelser, ved ændringer i uddannelsens gennemførelse samt ved andre ændringer af forhold, der er omtalt i den lokale undervisningsplan.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk