Historien

Historien

IBC er en stor uddannelsesinstitution, som er sammensat af fusioner mellem forskellige skoler og uddannelser.

Historien

Frem mod år 2000 prægede økonomiske stramninger, effektiviseringskrav og skarp konkurrence uddannelsesmarkedets udvikling, og det blev åbenlyst, at rentabiliteten i skolens aktiviteter skulle sikres, og at der skulle tænkes i nye baner. Som led i effektiviseringsbestræbelser blev der fra politisk side skabt mulighed for og tilskyndet til, at hidtil selvstændige uddannelsesinstitutioner fusionerede til større enheder.

For at være på forkant med udviklingen og sikre størst mulig indflydelse på, hvem vi på sigt skulle samarbejde med, begyndte vi derfor at se os om efter mulige fusionspartnere. Og allerede med udgangen af 2002 var en fusion mellem Kolding Købmandsskole og Fredericia-Middelfart Handelsskole en realitet. Den fusionerede skole var nu landets femtestørste handelsskole med en betydelig større politisk gennemslagskraft til følge.

Med fusionen var det tid til en navneændring. Det bedst egnende navn til at profilere begge skoler, lokalt som globalt, skulle findes. I forbindelse med fusionen blev der udskrevet en konkurrence og valget faldt på IBC International Business College. I 2004 fulgte fusionen med Aabenraa Købmandsskole og 2008 blev VUC Fredericia og IBC International Business College sammenlagt. Med fusionerne oplevede vi interne synergieffekter som eksempelvis videndeling inden for det pædagogiske samarbejde, kvalitetssikring af elev- og medarbejderforhold, markante besparelser som følge af stordriftsfordele inden for økonomi, it, bygningsdrift, kantiner og marketing.

Eksternt bidrog fusionerne til større synlighed, hvilket har medført, at IBC oftere er blevet inviteret med i råd, udvalg og store projekter.

Flere skoler – en følelse

Selvom IBC er en institution, som er sammensat af mange selvstændige skoler, så føler vi os alle som IBC’ere. Vi har overordnet fælles værdier, mission, vision og strategier, uden at det har medført uniformering og ensretning. Det betyder, at de individuelle skoler og afdelingers gamle traditioner er bevaret. Vi har kombineret den store skoles styrker med den mindre skoles dynamik, fleksibilitet og forandringsparathed. Vi vil gerne, at IBC fortsat har fokus på vækst, at dyrke vækst og ville vækst. Det har IBC evnet i flere årtier, og det skal vi blive ved med.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk