Historien

Historien

IBC er en stor uddannelsesinstitution som er sammensat af fusioner mellem forskellige skoler og uddannelser.

Historien

Frem mod år 2000 prægede økonomiske stramninger, effektiviseringskrav og skarp konkurrence uddannelses markedets udvikling og det blev åbenlyst, at rentabiliteten i skolens aktiviteter skulle sikres og at der skulle tænkes i nye baner. Som led i effektiviseringsbestræbelser, blev der fra politisk side skabt mulighed for, og tilskyndet til, at hidtil selvstændige uddannelsesinstitutioner fusionerede til større enheder.

For at være på forkant med udviklingen og sikre størst mulig indflydelse på, hvem vi på sigt skulle samarbejde med, begyndte vi derfor at se os om efter mulige fusionspartnere. Og allerede med udgangen af 2002 var en fusion mellem Kolding Købmandsskole og Fredericia-Middelfart Handelsskole en realitet. Den fusionerede skole var nu landets femtestørste handelsskole med en betydelig større politisk gennemslagskraft til følge.

Med fusionen var det tid til en navneændring. Det bedst egnende navn til at profilere begge skoler, lokalt som globalt, skulle findes. I forbindelse med fusionen blev der udskrevet en konkurrence og valget faldt på IBC International Business College. I 2004 fulgte fusionen med Aabenraa Købmandsskole og 2008 blev VUC Fredericia og IBC International Business College sammenlagt. Med fusionerne oplevede vi interne synergieffekter som eksempelvis videndeling inden for det pædagogiske samarbejde, kvalitetssikring af elev- og medarbejderforhold, markante besparelser som følge af stordriftsfordele inden for økonomi, it, bygningsdrift, kantiner og marketing.

Eksternt bidrog fusionerne til  større synlighed, hvilket har medført, at IBC oftere er blevet inviteret med i råd, udvalg og store projekter.

Flere skoler – en følelse

Selvom IBC er en institution, som er sammensat af mange selvstændige skoler, så føler vi os alle som IBC’ere. Vi har overordnet fælles værdier, mission, vision og strategier uden, at det har medført uniformering og ensretning. Det betyder, at de individuelle skoler og afdelingers gamle traditioner er bevaret. Vi har kombineret den store skoles styrker med den mindre skoles dynamik, fleksibilitet og forandringsparathed. Vi vil gerne at IBC fortsat har fokus på vækst, at dyrke vækst og ville vækst. Det har IBC evnet i flere årtier, og det skal vi blive ved med.

EUD Business

Kom hurtigt i gang med en e-handel-, business to business- eller butikskarriere. EUD Business er din vej til at blive en kvalificeret medarbejder på en handelsarbejdsplads. EUD Business giver dig faglig indsigt, specialiserede fag og adgang til spændende hovedforløb.

et bedre sted at lære

Skjul uddannelsen
+ Vis mere fra EUD Business

EUV Business

Opkvalificer din viden og kunnen med en EUV Business. Få sat din viden i perspektiv og få papir på det, du allerede kan. EUV Business giver dig alt, hvad du har brug for til at møde et jobmarked, der er i konstant bevægelse.  

et bedre sted at lære

Skjul uddannelsen
+ Vis mere fra EUV Business

EUD Student

Har du bestået en gymnasial uddannelse, men vil du dreje den i en businessorienteret retning? Klargør dig til et hovedforløb inden for finans, administration, kontor, service, butik eller handel på 5 eller 10 uger.

et bedre sted at lære

Skjul uddannelsen
+ Vis mere fra EUD Student

HF og VUC

HF og VUC er din mulighed for at komme hurtigt videre til universitet og blive klar til at begynde på dit drømmestudie. Det er her, du opkvalificerer dine boglige evner, og får styr på udfordringerne på jobbet og i hverdagen. HF og VUC er for dig, som har meget at nå og intet at tabe.

et bedre sted at lære

Skjul uddannelsen
+ Vis mere fra HF og VUC

10. klasse i Kolding

Bliv skarp på dit valg af ungdomsuddannelse. IBC 10. klasse er for dig, som ikke har tid til at vælge forkert, og som vil være bedre fagligt, socialt og studiemæssigt. Med IBC 10. klasse kan du både gå en erhvervsfaglig og en gymnasial retning.  

et bedre sted at lære

Skjul uddannelsen
+ Vis mere fra 10. klasse i Kolding

Hovedforløbet

Afslut din EUD, EUX, EUV eller EUD Student med en relevant specialisering af din viden og kunnen. På Hovedforløbet lærer du med hænderne og hovedet og opbygger en solid base af erfaring fra din elevplads. Hovedforløbet toner din uddannelse, så du får en profil, som er målrettet en specifik og eftersøgt stilling.

et bedre sted at lære

Skjul uddannelsen
+ Vis mere fra Hovedforløbet

Handelsgymnasiet

Brænder du for økonomi, viden og dybdegående analyser og forståelser af den verden, du er en del af? På Handelsgymnasiet bliver du klar til en videregående uddannelse i økonomi, sprog eller kommunikation. På Handelsgymnasiet bliver du klar til en karriere i et omskiftende erhvervsliv.

et bedre sted at lære

Skjul uddannelsen
+ Vis mere fra Handelsgymnasiet

et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 2B7000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk

Se vores uddannelser