Bestyrelse

Bestyrelse

IBCs bestyrelse varetager IBCs interesser og sikrer, at IBC har optimale rammer for at være en velfungerende virksomhed. Læs herunder mere om IBCs bestyrelse, vedtægter og referater.

Bestyrelsen

IBCs bestyrelse har den overordnede ledelse af institutionen.

Bestyrelsen fastlægger, efter indstilling fra den adm. direktør, IBCs målsætning og strategi for alle uddannelser og tilknyttede aktiviteter på kort og lang sigt, det årlige program for institutionens virksomhed, godkender budget og regnskab, samt ansættelse og afskedigelse af institutionens adm. direktør.

Bestyrelsesmedlemmer

 • Lone Thomhav (formand)
 • Line Meldgaard Langschwager (næstformand)
 • Else Guldager
 • Hanne Flach
 • Hans Hermann
 • Jens Erik Jensen
 • Jesper Rømer Dingemanse
 • Julie Fristoft
 • Maibritt Strunk Henriksen
 • Morten Bjørn Hansen
 • Ole Kjær
 • Ole Steen Hansen
 • Simon Møberg Torp
 • Thies Mathiasen

Vedtægter

Herunder ses essentielle uddrag fra IBCs vedtægter:

Fra § 1: International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionens CVR-nummer er 19954617.

Fra § 3: Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen om at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, og anden uddannelse og undervisning. Institutionens uddannelsesprofil omfatter primært erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser inden for det merkantile område samt gymnasiale uddannelser. Endvidere udbydes almen voksenundervisning, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning.

Vedtægterne er vedtaget på bestyrelsesmødet den 30. marts 2017.

IBCs vedtægt

Referater

Her kan du se referaterne fra de seneste bestyrelsesmøder:

Bestyrelsesreferat den 16. juni 2021

Læs referatet her

Bestyrelsesreferat den 25. marts 2021

Læs referatet her

Bestyrelsesmøde den 9. december 2020

Læs referatet her

Bestyrelsesmøde den 16. september 2020

Læs referatet her

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk