ABC om IBC Aabenraa

ABC om IBC Aabenraa

Her er en liste over stort og småt, som er relevant for dig, når du er elev på International Business College i Aabenraa, forkortet IBC Aabenraa. Er der noget, du er i tvivl om, er du velkommen til at spørge din kontaktlærer, rektor Mette Andersen, uddannelsesleder Bettina Sandfeld Tornby eller uddannelsesleder Lis Olsen.

Administrationen

I administrationen møder du Helle, Hanne, Betina og Lene. De kan svare på dine spørgsmål om skema, aflysninger, valgfag, karaktermeddelelser, eksamensplan, fravær og meget mere. De har også en hovedpinepille eller et plaster, hvis du har brug for det. Helle er den primære studiesekretær på HHX, og Hanne er den primære studiesekretær på EUD/EUX.

Studiesekretær

Helle Stagelund

hmms@ibc.dk / +45 7224 1628
Studiesekretær

Hanne Luff Petersen

hlp@ibc.dk / +45 7224 1622

Bettina Sandfeld Tornby

Bettina er uddannelsesleder på HHX. Hun har ansvaret for HHX sammen med rektor Mette Andersen. Du kan finde Bettina på hendes kontor på 30’er gangen, eller du kan skrive en mail til hende.

Uddannelsesleder

Bettina Sandfeld Tornby

bsto@ibc.dk / 7224 2465

Biblioteket

På biblioteket er der selvbetjening. Hvis du vil låne en af bøgerne på hylderne, skal du selv bippe den ud ved computeren og selv bippe den ind igen, når du afleverer den. Drejer det sig derimod om bøger i klassesæt, som bruges i undervisningen, kan du henvende dig i administrationen.

Computere

Vi regner med, at du tager din egen computer med, men har du alligevel brug for at låne en, kan du låne en computer i administrationen.

Cykler

Cykler skal altid parkeres i cykelskuret.

Datoer

Datoer for skriftlige eksamener, ferie og andre vigtige informationer fra administrationen finder du på Lectio i den øverste bjælke på dit skema eller i Månedskalender. Administrationen sender også sommetider post til din e-boks.

Elevråd

Eleverne på skolen er organiseret i et elevråd, der består af repræsentanter fra alle klasser på EUD, EUX og HHX. Valgperioden er august til juni. Elevrådet har en repræsentant i skolens bestyrelse og sikkerhedsudvalg. Og ikke mindst én repræsentant i alle skolens aktivitetsudvalg. Elevrådet har sit eget dokumentrum i Lectio – her kan du se referater, medlemslister, mødedatoer, etc.

Elevseminar

Hvert år afholdes der elevseminar i slutningen af august. Her deltager alle elevudvalgsmedlemmer, og formålet er, at medlemmerne lærer hinanden at kende og får idéudviklet og planlagt årets aktiviteter.

Teambuilding til elevseminar

Elevudvalg

Eleverne på IBC Aabenraa er organiseret i en række elevudvalg. Et af udvalgene er festudvalget, som består af 1-2 lærere, 1-2 elevrådsrepræsentanter og 1-2 repræsentanter fra hver klasse. Festudvalget sørger for planlægningen af festerne i løbet af skoleåret. Et andet er caféudvalget, som arrangerer caféer og fællesarrangementer. Hver klasse kan max. have to repræsentanter i hvert udvalg. Valget finder sted ved skolestart, og det er en betingelse for at deltage i udvalgenes planlægningsmøder m.m. i skoletiden, at man ikke har fået en påmindelse for fravær.

Fraværsregistrering

På IBC Aabenraa registrerer dine lærere både dit tilstedeværelsesfravær og dit skriftlige fravær. Mener du, at du har fået uberettiget fravær, skal du tage kontakt til den lærer, som har registreret dig fraværende. Du vil altid blive registreret som fraværende, hvis du ikke møder op til timen, ikke afleverer dine skriftlige opgaver til tiden (gælder ikke EUD), ligesom skriftlige opgaver, som du ikke selv har skrevet (snyd) vil tælle som skriftligt fravær.

Men skal du fx til møde med elevrådet, på messe med YE, til skolefodbold eller noget helt andet skolerelateret, sørger læreren eller formanden for udvalget for at aflevere en liste over deltagere til administrationen, der så vil sørge for at slette fraværet.

Fællessamling

Fællessamling er på skiftende dage ca. hver anden måned, som regel i 2. modul.

Gallafest

Gallafest for HHX og EUX holdes på afgangselevernes (HHX) sidste skoledag. Flotte og fantasifulde ankomster, fantastiske kjoler, bordplan, tre-retters gallamenu, taler, underholdning, lancier og afsløring af eksamensfag kl. 24:00 er alt sammen helt ufravigelige punkter.

Gallafest i Sønderjyllandshallen.

IBCshop

Her betaler du raterne til studieture. Dog ikke Global Studies.

IT

IT anvendes i meget af skolens undervisning. Alle lærere har deres egen bærbare PC. Som elev bør du medbringe din egen bærbare computer, og har du et trådløst netkort, kan du være trådløst på nettet overalt på skolen. Vær opmærksom på, at der i klasselokalerne ikke er strømstik nok til, at alle kan oplade deres computer på én gang, så kom med en opladet computer om morgenen. Du kan låne en bærbar computer i administrationen, hvis din egen fx er i stykker.

Julerevy

Julerevyen laves af en skiftende gruppe af elever på HHX. Den opføres hvert år til juleafslutningen. Har du en skuespiller i maven, eller synes du bare, det kunne være skægt at være med, så kan du melde dig til hos Dan Albertsen på dal@ibc.dk.

Kantinen

I kantinen kan du købe flutes, salat og buffet, og mange andre gode sager. Du opfordres til at betale med kort eller MobilePay.

Klokken

Klokken ringer ikke på vores skole. Vi har nemlig ingen. I udgangspunktet er undervisningen tilrettelagt i moduler á 100 minutter. Nogle gange dog som blokdage eller blokuger. Det er typisk ved områdeuger, erhvervscase, projektuger og lignende. Det kan også være foredrag, virksomhedsbesøg, sociale arrangementer og lignende, som laver om på skemaet. Vi arbejder derfor med et fleksibelt skema, hvilket betyder, at du hver fredag skal tjekke næste uges skema i Lectio. Du kan se skemaet flere uger frem, men det er først fredagen før, du kan være sikker på, hvordan næste uge bliver.

Kontaktlærere

Hver klasse har en eller to kontaktlærere. Kontaktlærerne arbejder med den enkelte elevs læring og faglige udvikling, blandt andet ved at afholde mentorsamtaler med hver enkelt elev 1-2 gange om året. Kontaktlæreren arbejder også med det sociale liv i klassen. Det er vigtigt, da et godt socialt liv betyder meget for arbejds- og læringsmiljøet i klassen.

Kontaktlæreren er også bindeleddet mellem dig og de andre lærere og rektor/uddannelseschef, så det er altid din kontaktlærer, du først skal gå til, hvis du har spørgsmål eller problemer.

På HHX er det kontaktlærerne, som i samarbejde med klassen organiserer forældreaften, studieture og andre klassearrangementer.

Lectio

Lectio er vores læringsplatform. I Lectio kan du se hvilke lektier eller skriftlige afleveringer, du har brug for. Det er også her, du finder opgaver, præsentationer og andre filer, du skal bruge i undervisningen. Du skal endvidere aflevere dine skriftlige opgaver i Lectio.

I Lectio får du også informationer fra administrationen om arrangementer, eksamen, osv. Og det er her, du kan se dit skema og dit fravær. Det er vigtigt, at du hele tiden holder dig ajour med, hvilke informationer der er til dig i Lectio. Så væn dig til at tjekke hver dag. Er der problemer med dit login eller password, skal du henvende dig i administrationen.

Lis Olsen

Lis Olsen er uddannelsesleder for EUD og EUX. Dvs. hun har ansvaret for alt det, der har med erhvervsuddannelserne at gøre. Du kan finde hende på hendes kontor på 30’er gangen, eller du kan skrive en mail til hende.

Mette Andersen

Rektor på IBC i Aabenraa hedder Mette Andersen. Hun har ansvaret for alt der har med HHX og skolen at gøre. Du kan finde hende på hendes kontor i lokale 37 på 30’er gangen. Du kan også skrive en mail til hende.

Uddannelsesleder

Lis Kruse Olsen

lol@ibc.dk / +45 3010 1616
Rektor

Mette Andersen

man@ibc.dk / +45 7224 1676

Mødepligt og Ordensregler

Læs om mødepligt og ordensregler her

Her kan du også finde IBC's antimobbestrategi, og hvad du skal gøre, hvis du vil klage over fx en karakter.

Print og kopiering

På IBC printer vi med follow me. Dvs. at du sætter dine print i kø og frigør dem ved den valgte printer. Til det skal du bruge en personlig kode. Den laver du på print.ibc.dk. Du kan også frigøre dine print med en QR-kode via din mobiltelefon.

Du printer ved at uploade dine filer til print.ibc.dk. Du har dog også mulighed for at installere IBC’s printer follow_me direkte til din computer, så slipper du for at uploade filerne først. Uanset metode skal du frigøre dine print ved maskinen.

Rengøring

Klasselokalerne og gangarealerne bliver gjort rene mindst én gang om dagen. Vibeke, MargitKarin, Helle, Kirsten, Hilal, Annegrethe og Jeanett gør rent samtidig med, at vi er der. Der gælder det samme for rengøring som alt andet: Som man reder, så ligger man. Det vil sige, jo bedre vi har ryddet op, des mere kan de nå at gøre rent, da de så ikke bruger tiden på at sætte stole op, bære service ned i kantinen og rette borde ind. Så husk skraldespanden, servicet og stolene.

Rygning

IBC Aabenraa er en røg- og tobaksfri skole. Det vil sige, at det ikke er tilladt at ryge eller bruge anden form for tobak, herunder snus, i hele skoletiden – heller ikke udenfor.

Røg- og tobaksfri skoletid

Læs mere om røg- og tobaksfri skole.

Sport

Du har mulighed for at deltage på vores skolehold i fodbold, håndbold og volleyball. Holdene deltager hvert år i danmarksmesterskaberne for handelsskoler. Deltagelse i mesterskaberne koster dig ikke noget, og du får heller ikke fravær. Til gengæld er det en betingelse for at deltage, at du ikke har fået nogen påmindelser om fravær. Nogle gange er der så mange som melder sig til skoleholdene, at det er nødvendigt med et eller flere udtagelsesstævner.

Frivillig idræt: Her er der mulighed for at spille bold eller andet med andre elever på skolen. Hvis du er interesseret i at deltage på et skolehold, er det her, du træner, men du kan også være med, selvom du ikke er på skoleholdet. Følg med i Lectio – her står, hvornår der er frivillig idræt og hvilken sportsgren, det drejer sig om.

HHX og EUX kan også vælge idræt som valgfag. Ligesom alle hh1’ere har SUMO den første periode indtil efterårsferien. Og så har vi fælles sportsdag for hele skolen den 2. fredag i et nyt skoleår.

100 meter løb på den årlige idrætsdag.

Student.ibc.dk

Elevernes intranet finder du på http://student.ibc.dk. Her finder du bl.a. links til undervisningsdatabaser, adgang til download af programmer og meget mere.

Studiekort

På IBC har vi elektronisk studiekort. Du får studiekortet ved at downloade IBC appen.

Studievalg

Studievalg varetager al vejledning om valg af videregående uddannelse. Hanne Marie Roos er vejleder på centret og kommer jævnligt her på skolen. Du vil blive tilbudt oplæg, der vedrører valg af videregående uddannelse og erhverv, vejledningscaféer og en halv dag med studie- og erhvervsorientering. Vejlederen vil også med jævne mellemrum have træffetid på skolen. Dette annonceres i Lectio.

Studievejledning

På HHX er der to gennemførselsvejledere, Birgitte Haase og Maria Hald, som primært følger op på fravær. De er også til rådighed for en samtale, hvis du skulle have brug for det. Du kan lave en aftale med dem ved at sende dem en mail.

Du kan henvende dig til din vejleder, hvis du har brug for råd og vejledning om personlige eller studiemæssige problemstillinger. Vejlederne har tavshedspligt. Har du spørgsmål om videregående uddannelser efter din eksamen, er det studievalg, du skal have fat i.

Går du på EUD eller EUX er det Henrik Pallesen, der er studievejleder. Han har træffetid tirsdag kl. 10 – 15:30. Winnie J. B. Lund er desuden fastholdelsesvejleder på EUD/EUX.

Gennemførselsvejleder

Birgitte Haase

bsmh@ibc.dk / +4572242446
Gennemførselsvejleder

Maria Hald

mah@ibc.dk / +4572242452
Studievejleder

Henrik Pallesen

hpa@ibc.dk / +45 7224 2487
Fastholdelsesvejleder

Winnie Jeanette Bech Lund

WJBL@ibc.dk / +4572242484

Drejer det sig derimod om elevpladser, kan du kontakte Thomas Mauritzen eller Lisbeth Myrthu.

Elevpladsvejleder

Thomas Mauritzen

thma@ibc.dk / +45 7224 2091
Projektkoordinator og Uddannelsesvejleder

Lisbeth Myrthu

limy@ibc.dk / +45 7224 1777

SU – Statens Uddannelsesstøtte

Du kan læse om SU på HHX her

Du kan læse om SU på EUD Business her

Du kan læse om SU på EUX business her

Har du spørgsmål til SU, som du ikke kan finde på su.dk, kan du spørge SU-vejleder Betina Hansen, som du finder i administrationen.

Sekretær og SU-vejleder

Betina Hansen

bha@ibc.dk / +45 7224 1623

SU-vejledning for HHX, EUD og EUX Business

Undervisningen

Undervisningen på HHX tilrettelægges, så den gradvist forbereder dig på de vilkår, du senere vil møde på videregående studier. Det indebærer fx undervisning, som inddrager flere fag på én gang og projektarbejde. Vi arbejder endvidere målrettet med dine studiemetoder, så du efter tre år er klar til at læse videre.

Undervisningen på EUD og EUX tilrettelægges, så den gradvist forbereder dig på de vilkår, du senere vil møde, når du skal i praktik. Det indebærer fx undervisning, som inddrager flere fag på én gang og projektarbejde.

VIP-middag

Hvert år holdes der VIP-middag forud for skoleårets sidste handelsskolefest. Middagen er for de elever, som har ydet en særlig indsats i løbet af året: ofte elever, som har arbejdet for elevrådet, de forskellige elevudvalg, lavet revy, været guider, hjulpet til ved åbent hus, osv.

VIP-middag.

Virksomhedsbesøg og ekskursioner

At lære af andre og at opleve det, som vi lærer i virkeligheden, er noget vi prioriterer på IBC. Du kommer derfor gerne med på ekskursioner, uddannelses- og virksomhedsbesøg. Ikke alle besøgene ligger i gåafstand fra skolen, og i de tilfælde bestiller vi en bus, og hver elev bidrager til transportudgiften med 50 kr., som betales via IBCshop.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk