Søtransport (Valgfag)

Søtransport (Valgfag)

Sølinjetransport anvendes som fragtmetode på kryds og tværs af verden og er en af de mest miljørigtige transportformer, der findes

På skoleopholdet vil du komme til at arbejde med de forskel-lige containertyper samt optimal anvendelse af disse. Du vil opnå indsigt i fragtdokumenter i praksis samt korrekt anven-delse i hverdagen. Vi skal desuden arbejde med schedules og konsolidering af gods, både i egne containere samt via co-loader.

Underviseren har erfaring fra både rederi- og  speditionsbran-chen. Derfor kommer underviseren med en specifik viden omkring søfragt, og via en daglig kontakt til rederierne, har hun fingeren på pulsen omkring aktuelle nyheder og fragtæn-dringer.

Med Søtransport får du indblik i:

  • Hvordan linjetransport i verden fungerer
  • Anvendelse af forskellige containertyper
  • Konsolidering af gods
  • Transportforsikring og Havari Grosse
  • Rederier samt sejllister
  • Fragtberegning og tilbudsafgivelse
  • Lovgivninger ang. søtransport

Arbejdsform:

Klasseundervisning kombineret med gruppearbejde samt relevant besøg på havnen i Aarhus. Ugen afsluttes med en test.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte underviser Charlotte Sand, cas@ibc.dk.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk