Linjefag Flytransport

Linjefag Flytransport

Flytransport anvendes typisk som fragtmetode, når hasteforsendelser og højværdivarer skal transporteres – dette på grund af den hurtige transittid.

IATA, luftfragtselskabernes organisation, forventer, at fragtvolumenerne fortsat vil komme til at stige i fremtiden. Nye markeder som ex. Mellemøsten og Afrika vil komme til at opleve stor vækst, men der ses også fortsat vækst også på Asien og USA.

Du vil i løbet af dette ophold opnå forståelse for, hvornår de forskellige container- og ULD-typer bedst anvendes, samt hvilke lasthøjder man er begrænset af i.f.m. flyfragt og de forskellige flytyper. Ydermere vil du komme til at arbejde med transportdokumentet Air Way Bill, som er vigtigt at få udfyldt helt korrekt.

Underviserne har en stor viden specifikt omkring luftfragt og luftfragtens verden, da de både har arbejdet med speditionsarbejde, men også hos et Airline. De vil derfor guide dig trygt igennem faget, hvor du vil få indsigt i denne helt specielle transporttype.

En dygtig fagmand vil undervise i reglerne omkring transport af farligt gods under flytransport.

I den anden uge dykker vi ned i logistikkens verden. Speditøreleven skal forstå kundens logistik, da man jo er en del af kundens forsyningskæde. Hvilken indflydelse har forrentningen af varens værdi på valg af transportform, og hvornår er det relevant at lægge varer på lager? – og kan det evt. være en mulighed at opbevare varer på speditørens lagerhotel?

På opholdet skal vi også arbejde med salg, hvor vi mødes ved salgsbordet og laver et konkret salg af transport til en kunde.

Med Linjefag Flytransport får du indblik i:

 • Hvordan flytransport i verden fungerer
 • Container- og ULD-typer samt lastehøjder
 • Luftfragtens vigtige håndbøger og transportdokumenter
 • Luftfragtens organisationer og styringsredskaber
 • Lufthavnens logistik og lufthavnsterminalens funktion
 • Flytyper og flight schedules
 • Kurertransport
 • Lovgivninger ang. flytransport
 • Logistik
 • Farligt Gods
 • Målrettet salg

Arbejdsform:

Klasseundervisning kombineret med gruppearbejde samt besøg af relevante eksterne undervisere med specifik specialviden. Kundemødet foregår i plenum på klassen. Ugen afsluttes med en test.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte underviser Charlotte Sand, cas@ibc.dk.

 

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk