Farligt gods og miljø

Farligt gods og miljø

Hvis man som speditør ønsker at arbejde med farligt gods, kræver lovgivningen, at man har modtaget uddannelse inden for området, samt at man har fået bevis for dette.

Hvis man består prøven, er der mulighed for at bestille et bevis hos Bureau Veritas HSE, prisen for dette er kr. 655,00 ekskl. moms og ekspedition.

Certifikatet dokumenterer, at eleven lever op til lovgivningen om uddannelse i henhold til ADR konventionen kapitel 1.3, IMDG-koden kapitel 1.3, samt at eleven har fået en orientering (awareness) omkring IATA reglerne i henhold til IATA kapitel 1.5 kategori 4.

For speditører der skal beskæftige sig med farligt gods til luftfragt, er prøven ikke kompetencegivende i henhold til IATA DGR kap 1.5.

Med valgfaget Farligt gods får du indblik i:

  • Ansvarsforhold ved transport af farligt gods
  • Dokumentation ved transport af farligt gods
  • Sammenlæsning af farligt gods med fødevarer og andet farligt gods
  • Pakning og mærkning af farligt gods
  • Regellempelser – frimængder, begrænsede mængder og limited quantity
  • Multimodale transporter – fortransporter og transport på havneområder
  • Afmærkning af containere og køretøjer
  • Disponering af biler der transporterer farligt gods
  • Klassificering af farligt gods til landevej
  • Samstuvning af forskelligt farligt gods på skibe

Arbejdsform

Klasseundervisning kombineret med gruppearbejde. Ugen afsluttes fredag med repetition og en prøve.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte underviser Charlotte Sand, cas@ibc.dk.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk