Modul 6

Modul 6

Modul 6 er opbygget efter principperne i problembaseret læring. Eleverne skal selv finde en relevant problemstilling, de vil arbejde med, som er relateret til deres hverdag. Ud fra denne problemstilling skal eleverne søge viden, som kan hjælpe dem med at finde mulige løsninger på problemstillingen.

Der vil gennem ugen være forskellige workshops med teoretiske emner/modeller, som eleverne deltager i. Eleverne er selv med til at definere, hvilke emner der skal tages op på disse workshops. Casen afsluttes med en mundtlig ”eksamen”, hvor eleven skal argumentere for de/den løsning, de er kommet frem til. Der stilles krav om, at problemstillingen og løsningen hertil er inden for uddannelsens kompetencemål.

Ud over arbejdet med casen vil vi også snakke om den mundtlige del af fagprøven og hvilke krav, der stilles til denne.

Indhold

  • Den mundtlige eksamen
  • Problembaseret læring – definition og arbejdsmetoder
  • Kompetencemålene for detailuddannelsen
  • Indhold fra modul 1 til modul 5

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk