Disponering af fagprøven

Disponering af fagprøven

Fagprøven er den afsluttende del af din uddannelse.

Det er en praktisk problemstilling fra din virksomhed. Du skal med fagprøven vise specialets bredde og dybde. Opgaven løses indenfor det sidste halve år af din uddannelse. Selve opgaveformuleringen aftales i samarbejde med praktiksted samt vejleder på skolen.

Med valgfaget Disponering af fagprøven får du indblik i:

På dette valgfag arbejdes der med, at du får lavet den bedst mulige synopsis til din fagprøve.
Der arbejdes ligeledes med:

  • Taksonomi (sværhedsgrad)
  • Analyse
  • Vurdering
  • Tolkning
  • Hvordan indsamles data til brug for selve analysen?
  • Hvordan er formalia?

Det er muligt at se tidligere fagprøver og få feedback på oplæg til synopsis

Arbejdsform:

Undervisningen vil bestå af kortere teorioplæg, klassediskussioner, eget arbejde med synopsis ( 1 hjemmearbejdsdag), aflevering af synopsis som afslutning.

Vi anbefaler, at du inden forløbet drøfter dit emnevalg med din praktikansvarlige – det vil give dig et større udbytte af forløbet.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk