Revision

Revision

”Revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant”

Øget fokus på virksomheders finansielle rapportering kræver øget kontrol

Med det bundne fag Revision får du indblik i:

  • Revisorloven
  • Revisionsplanlægning
  • Revisionsprocessen
  • Revisors ansvar

Indhold

  • Overordnet lovgivning
  • Revision fra planlægning til afslutning og erklæring
  • Anvendelse af Excel som værktøj ifm. Revision

Vi fokuserer på at undervisningen skal være praksisrelateret, så eleven efter skoleopholdet kan revidere de væsentlige poster i regnskabet. Skoleopholdet varer 10 dage, så der er tid til både teoretisk og praktisk revision.

Eleven vil få mulighed for at inddrage revisionskontorets egne procedurer.

Tilmelding

Faget er obligatorisk for revisionselever – varighed 10 dage.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte underviser Henrik Riisberg, hrii@ibc.dk.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk