Revision

Revision

Er du klar på at arbejde selvstændigt med revisionsopgaver, skat og regnskabsopgaver i både private og offentlige institutioner? Revisionsspecialet uddanner dig målrettet til at arbejde med regnskaber, årsopgørelser og administration af økonomi. Som revisionsuddannet er du klar til en erhvervskarriere.

REVISION

På revisionsspecialet dygtiggør du dig i regnskab og revision. Efter uddannelsen er du i stand til at varetage regnskabsopgaver som eksempelvis årsopgørelser, forberedelse og færdiggørelse af regnskabsmateriale og gennemgang af virksomheders og institutioners økonomi. Som revisionsuddannet er du dermed en vigtig del af enhver virksomhed.

FORLØBET

Hovedforløbet varer op til to år. De første tre måneder regnes som prøvetid, hvor du og den virksomhed, hvor du er elev, kan se hinanden an. På specialet er du på skoleophold på IBC i 8,2 til 11 uger.

De 5 første ugers bundne specialefag ligger fast på forhånd. Herefter vælger du og virksomheden, hvilke valgfrie specialefag du skal følge i de resterende uger. De valgfrie specialefag sikrer, at du får en relevant profil i forhold til virksomheden og i forhold til dine fremtidsplaner.

Gå til valgfagsblanketter her

FAG

På revisionsspecialet har du både bundne og valgfrie specialefag samt integrerede påbygningsfag. De indgår som et naturligt led i de obligatoriske fag.

Bundne specialefag
Perioder
16.11.20-20.11.20 (uge 47)
04.01.21-08.01.21 (uge 1)
07.12.20-11.12.20 (uge 50)
12.04.21-16.04.21 (uge 15)
18.01.21-22.01.21 (uge 3)
06.09.21-17.09.21 (uge 36+37)
Valgfrie specialefag
Perioder
Budgettering
03.05.21-07.05.21 (uge 18)
06.09.21-10.09.21 (uge 36)
14.12.20-16.12.20 (uge 51)
20.12.21-22.12.21 (uge 51)
01.11.20-06.11.20 (uge 45)
20.09.21-24.09.21 (uge 38)
30.11.20 - 02.12.20 (uge 49)
30.08.21 - 01.09.21 (uge 35)
03.12.20 - 04.12.20 (uge 49)
02.09.21 - 03.09.21 (uge 35)
14.06.21-18.06.21 (uge 24)
Moms og afgifter
15.03.21-19.03.21 (uge 11)
16.08.21-20.08.21 (uge 33)
19.04.21-23.04.21 (uge 16)
14.12.20-18.12.20 (uge 51)
08.03.21-12.03.21 (uge 10)
21.06.21-25.06.21 (uge 25)
21.03.22-25.03.22 (uge 12)
26.10.20-30.10.20 (uge 44)
01.11.21-05.11.21 (uge 44)
31.05.21-04.06.21 (uge 22)
25.10.21-29.10.21 (uge 43)

MULIGHEDER

Efter revisionsspecialet kan du arbejde både i det private og det offentlige. Dine arbejdsopgaver spænder fra forberedelse og færdiggørelse af regnskabsmateriale til revision af regnskaber. Læs oven på dit revisions-speciale med en HD for at få en yderligere anerkendt og brugbar uddannelse.

!

EKSTRA FAG

Vær opmærksom på, at mange videregående uddannelser inden for revision kræver ekstra fag. Du kan derfor være nødsaget til at supplere dit revisionsspeciale med flere fag. Spørg din studievejleder om, hvilke fag du skal tage.

STUDIETURE

På IBC har du mulighed for at komme på studietur sammen med andre elever fra Hovedforløbet. Som udgangspunkt går turene til Beijing og Bruxelles, hvor du har chancen for at skabe et nyt netværk på tværs af landegrænser og specialer.

Valgfagsblanket revision (ny ordning)

Dit valg af valgfri specialefag foregår i samarbejde med den virksomhed, hvor du har din elevplads. Se den valgfri specialefagsblanket for en uddybelse af, hvor mange valgfri specialefag du kan vælge. Sæt kryds ved de fag du ønsker og send blanketten til studiesekretæren.

Valgfagsblanket revision (gammel ordning)

Dit valg af valgfri specialefag foregår i samarbejde med den virksomhed, hvor du har din elevplads. Se den valgfri specialefagsblanket for en uddybelse af, hvor mange valgfri specialefag du kan vælge. Sæt kryds ved de fag du ønsker og send blanketten til studiesekretæren.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk