Påbygningsformular gl. ordning

Påbygningsformular gl. ordning

I forbindelse med et uddannelsesforløb på IBC’s Hovedforløb skal elev og arbejdsgiver i fællesskab beslutte, hvilke valgfrie specialefag eleven skal vælge.

En beskrivelse af de enkelte valgfag, datoer samt uddannelsessted kan ses via dette link:

Valgfagsprocedure

Elever på gammel ordning bliver automatisk tilmeldt følgende fag:

  • Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering
  • Udvidet skriftlig kommunikation
  • Projektkoordination
  • EU & Internationalisering (Bruxelles)

Som hjælp til din fagprøve har du desuden mulighed for at vælge Disponering af fagprøven som erhvervsrettet påbygning.

Tilmelding skal ske senest to uger efter første gang, du har været på skoleophold, men formularen må gerne indsendes før.

Senest 3 uger efter IBC har modtaget valgfagsskemaet, kan du se dit skoleophold på Lectio.dk under Studieplan – Uddannelsesplan.

Ved spørgsmål kan du kontakte:

Studiesekretær

Pia Torkov Nielsen

ptn@ibc.dk / +45 7224 1696

Finans, offentlig administration og lægesekretær

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk