1. skoleophold – ny

1. skoleophold – ny

På første skoleophold får du en generel indføring til den offentlige sektor.

Du stifter bekendtskab med emner og begreber, som relaterer sig til den offentlige sektors arbejde med fag, der giver dig en forståelse for den kontekst, du arbejder i som elev i en offentlig virksomhed.

Skoleopholdet er inddelt i fire temaer

 • Kommunikation og formidling
 • Lovgivning og myndighedsudøvelse
 • Politisk styring og økonomi
 • Innovation, kvalitet og samarbejde

Kommunikation og formidling består af følgende emner

 • Kommunikationsteorier og målgrupper
 • Kommunikation i det offentlige

Lovgivning og myndighedsudøvelse består af følgende emner

 • Lovproces og praksis
 • Kommunikation i det offentlige
 • Digital forvaltning

Politisk styring og økonomi består af følgende emner

 • Forvaltningens opbygning og opgavevaretagelse
 • Forståelse af samfundet og offentlige organisationer

Innovation, kvalitet og samarbejde består af følgende emner

 • Arbejdsmarkedsforhold
 • Psykologi og samarbejde
 • Planlægning

Undervisningen består af en afveksling mellem lærerstyrede oplæg, individuelt arbejde, gruppearbejde fremlæggelser og casearbejde. Herudover benytter vi webinar, hvor undervisningen foregår online.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk