Offentlig administration

Offentlig administration

På specialet Offentlig administration bliver du indført i, hvordan du sætter dig selv, dine evner og din person i spil, når det kommer til administrationsarbejde i det offentlige som eksempelvis en kommune. Specialet gør dig i stand til selvstændigt at bevæge dig rundt mellem opgaver som regnskab, sagsbehandling, kundekontakt og telefonpasning.

OFFENTLIG ADMINISTRATION

Specialet Offentlig administration gør dig i stand til at varetage arbejde som kontorassistent eller sekretær i det offentlige. På specialet lærer du at arbejde med og forholde dig til sagsbehandling, service og andre kontoropgaver. Specialet Offentlig administration er højt specialiseret og forholder sig derfor konkret til din elevplads

FORLØBET

Hovedforløbet varer op til to år. De første tre måneder regnes som prøvetid, hvor du og den virksomhed, hvor du er elev, kan se hinanden an. På specialet er du på skoleophold på IBC i 15 uger.

De ni ugers bundne specialefag ligger fast på forhånd. Herefter vælger du og virksomheden, hvilke valgfrie specialefag du skal følge i de resterende uger. De valgfrie specialefag sikrer, at du får en relevant profil i forhold til virksomheden og i forhold til dine fremtidsplaner.

Gå til valgfagsblanketter her

FAG

På specialet Offentlig administration har du både bundne og valgfrie specialefag samt integrerede påbygningsfag. De indgår som et naturligt led i de obligatoriske fag. Specialet Offentlig administration indeholder følgende bundne specialefag.

Hvor datoen er markeret med en stjerne (*), foregår undervisningen i Aabenraa.

Bundne specialefag
Perioder
23.08.21-10.09.21 (uge 34-36)
20.09.21-08.10.21* (uge 38-40)
25.01.21-12.02.21 (uge 4-6)
22.02.21-12.03.21* (uge 8-10)
17.01.22-04.02.22 (uge 3-5)
21.02.22-11.03.22)* (uge 8-10)
3. skoleophold - SKAT
11.01.21 - 29.01.21 (uge 2-4)
03.01.22-21.01.22 (uge 1-3)
Valgfri specialefag
Perioder
04.04.22-08.04.22 (uge 14)
22.03.21-24.03.21 (uge 12)
23.03.21-25.03.21* (uge 12)
07.02.22-11.02.22 (uge 6)
07.02.22-09.02.22 (uge 6 - gammel ordning)
21.03.22-25.03.22 (uge 12)
21.03.22-23.03.22 (uge 12 - gammel ordning)
21.03.22-25.03.22* (uge 12)
21.03.22-23.03.22* (uge 12 - gammel ordning)
03.05.21-07.05.21 (uge 18)
08.03.21-19.03.21 (uge 10-11)
09.08.21-20.08.21 (uge 32-33)
07.03.22-18.03.22 (uge 10+11)
21.06.21-25.06.21 (uge 25)
13.09.21-17.09.21 (uge 37)
19.04.21-23.04.21 (uge 16)
27.09.21-01.10.21 (uge 39)
01.02.21-05.02.21 (uge 5)
17.05.21-21.05.21 (uge 20)
21.06.21-25.06.21 (uge 25)
13.12.21-17.12.21 (uge 50)
21.03.22-25.03.22 (uge 12)
17.05.21-21.05.21 (uge 20)
13.12.21-17.12.21 (uge 50)

MULIGHEDER

Som administrationsuddannet arbejder du som kontorassistent eller sekretær. Præcis hvilken type virksomheder, du arbejder i, er op til dig og dine interesser. Fælles for dem er, at du kommer til at have fingre i alt fra sagsbehandling til kundekontakt. Læs oven på adminstrationsspecialet og videreuddan dig til eksempelvis administrationsøkonom eller finansøkonom.

TALENTSPOR

Ønsker du at få mere ud af din uddannelse, har du mulighed for at vælge uddannelsen med talentspor. Du vil i løbet af din uddannelse få mulighed for at gå til privatisteksamen på et akademi og få op til 20 ECTS.

TALENTSPOR - Offentlig administration

Kom godt i gang med videreuddannelse med IBC’s talentspor på offentlig administration.

Jeg har i forbindelse med min uddannelse på IBC taget akademifaget ’Kommunikation i praksis’. Jeg vil gerne dygtiggøre mig og nå langt med min uddannelse, og det er rigtig fedt, at du på IBC har muligheden for både at tage en erhvervsuddannelse og et akademifag samtidig. Det har styrket mine kompetencer, når jeg skal ud på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse, og jeg vil klart anbefale andre at gøre det samme.

Ditte Laumark Offentlig administrationselev, IBC Hovedforløb

Studieture

På IBC har du mulighed for at komme på studietur sammen med andre elever fra Hovedforløbet. Som udgangspunkt går turen til Bruxelles, hvor du har chancen for at skabe et nyt netværk på tværs af landegrænser og specialer.

Valgfagsblanket Offentlig administration (ny ordning)

Dit valg af valgfag foregår i samarbejde med den virksomhed, hvor du har din elevplads. Se valgfagsblanketten for en uddybelse af, hvor mange valgfag du kan vælge. Sæt kryds ved de fag du ønsker og send blanketten til studiesekretæren.

Tilmeldingsblanket til påbygning (gammel ordning)

Elever på offentlig administration gammel ordning kan ikke vælge valgfag. De får udvalgte specialefag, der er indarbejdet i de obligatoriske skoleophold som påbygning. Læs mere her.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk