Projektstyring i praksis, ekspert

Projektstyring i praksis, ekspert

”Vil du gerne være med til at gennemføre projekter med succes, og ønsker du at gøre processen overskuelig for alle, som er involveret, så er dette fag lige noget for dig”

Begrebet projekter dækker over afgrænsede arbejdsopgaver uden for virksomhedens daglige drift med produktion, indkøb og salg. Disse opgaver bliver der flere og flere af, da arbejdsopgaverne stiger i kompleksitet og derfor oftere behandles som projekter i virksomheden.

På valgfaget Projektstyring i praksis bliver du præsenteret for nogle forskellige typer af projekter. Du lærer at dele dit projekt op i delaktiviteter og udføre en WBS. Igennem medbragte cases fra egen virksomhed får du et godt indblik i alle projektstyringens faser. Du lærer at anvende værktøjer, som kan bruges til estimering, prioritering og styring af ressourcer, interessenter, deadlines og sidst, men ikke mindst, omkostningerne.

På valgfaget Projektstyring i praksis får du indblik i:

  • Grundlæggende forståelse for projektorganisationen herunder projektlederens rolle
  • Projektets faser
  • Tids- og ressourceestimering, opfølgning og rapportering af et projekt
  • Risikovurdering og kvalitetssikring af et projekt

Indhold

  • Grundelementer og sammenhæng i forbindelse med udvikling og gennemførelse af et projekt
  • Projektlederens kommunikations-, proces- og ledelsesopgaver
  • Projektværktøjer
  • Risikovurdering og analyse

Efter denne uge bliver du og din virksomhed bedre til at undgå de uforudsete udgifter og overskredne deadlines igennem løbende risikovurdering og kvalitetssikring af projektet. Du undgår, at vigtig information går tabt mellem de mange interessenter, fordi du nu er blevet skarp på dine kommunikationsværktøjer.

Projektstyring i praksis som led i en akademiuddannelse
Ved gennemførelsen af dette valgfag har du mulighed for at gå til privatist-eksamen på et akademi.
Ved gennemført og bestået eksamen opnår du de første 10 ETCS point, som kan bruges på en akademiuddannelse. Der skal påregnes et eksamensgebyr.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte underviser Jacob Sommer på mail JSOM@ibc.dk.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk