Budgettering (Valgfag)

Budgettering (Valgfag)

Vil du lære at spå om fremtiden – rent økonomisk?

Du kan selvfølgelig ikke lære at spå om fremtiden, men du kan lære at beregne de økonomiske konsekvenser af de forventede aktiviteter, og kunne analysere hvorfor de realiserede resultater eventuelt afviger fra de budgetterede.

På valgfaget Budgettering får du indblik i:

 • Almindelige budgetprocedurer
 • Generelle metoder for budgettering
 • Budgetforudsætninger og vigtigheden heraf
 • Ledelsens budgetkontrol
 • Budgettering som et ledelsesværktøj og styringsinstrument
 • Aktivitets-, kapacitets- og likviditetsbudgettering
 • Afvigelsesanalyser på direkte variable omkostninger
 • Fleksible budgetter
 • Medarbejderadfærd i forbindelse med budgettering

Indhold

 • Du opnår en teoretisk forståelse for baggrunden for budgettering
 • Gennem praktisk arbejde med budgetter lærer du at udarbejde budgetter for virksomheden
 • Du lærer at foretage budgetopfølgning og afvigelsesanalyser
 • Du lærer forskellige tilgange til udarbejdelsen af budgetter

Når du har gennemført valgfaget, vil du være i stand til at udarbejde budgetter for en virksomhed. Du vil have en forståelse for vigtigheden af et korrekt udarbejdet budget. Du vil have kendskab til, hvordan virksomheden kan anvende budgetter som ledelsesværktøj og styringsinstrument, og hvordan budgetter kan anvendes til at motivere medarbejdere.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte underviser Jacob Sommer jsom@ibc.dk.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk